Nasz zachodni sąsiad – Niemcy – to kraj z bardzo rozbudowanym systemem świadczeń socjalnych. Fakt, że świadczenia wypłacane są również obcokrajowcom stanowi skuteczną zachętę, by kolejni przybysze osiedlali się na ternie Niemiec. Polacy bardzo chętnie korzystają z tego zaproszenia i po niemieckiej stronie Odry szukają nie tylko lepiej płatnej pracy, ale także wyższych standardów życia.

Nie jest żadną tajemnicą, że nawet osoby nieco słabiej zarabiające są w stanie wygospodarować potrzebne pieniądze, by wakacje spędzić poza domem. Spora część naszych rodaków przed wyjazdem z Polski nie mogła sobie na to pozwolić. Czy praca to jedyne źródło utrzymania Polaków po niemieckiej stronie Odry? Otóż nie, Polacy korzystają tam z opieki socjalnej. Jak wygląda kwestia zasiłków w Niemczech?

ZASIŁKI W ZWIĄZKU Z WYCHOWYWANIEM DZIECI

Polacy rozważający możliwość przeprowadzki wraz z dziećmi do naszych zachodnich sąsiadów są skutecznie kuszeni obietnicą finansowej pomocy ze strony tamtejszej opieki socjalnej. Zasiłki w Niemczech z tytułu wychowywania dzieci w znacznym stopniu pomagają domknąć nie jeden budżet. Pierwszym świadczeniem wypłacanym w związku z wychowywaniem dzieci jest Kindergeld w Niemczech.

Zasiłek ten wypłacany jest na wszystkie dzieci do momentu podjęcia przez nie pracy zarobkowej lub do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

Natomiast Elterngeld to zasiłek wypłacany rodzicom w związku z narodzinami dziecka. Świadczenie to wypłacane jest przez pierwsze 12 lub 14 (ten wydłużony okres dotyczy samotnych rodziców) miesięcy życia dziecka. W przypadku tego zasiłku trzeba spełnić określone ustawą kryterium dochodowości.

ZASIŁEK MIESZKANIOWY I CHOROBOWY W NIEMCZECH

Świadczenia mające związek z wychowaniem dzieci to nie jedyne zasiłki w Niemczech. Osoby legalnie pracujące u naszych zachodnich sąsiadów i opłacające składki mogą też liczyć na pomoc państwa w przypadku choroby. Wysokość tego świadczenia wiąże się z wynagrodzeniem, jakie otrzymujemy za pracę – im wyższa pensja, tym wyższy zasiłek chorobowy. Świadczenie to może być przyznane nie częściej niż raz na 3 lata i nie dłużej niż na 78 dni.

W Niemczech jest jeszcze Wohngeld, czyli zasiłek mieszkaniowy. Jest to forma wsparcia dedykowana osobom, które nie są w stanie same zapewnić sobie godnych warunków mieszkaniowych. Jego wysokość wyliczana jest na podstawie miesięcznego dochodu uzyskiwanego przez wszystkich domowników oraz wysokości czynszu. Ten rodzaj świadczenia można pobierać przez 12 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 18 miesięcy.

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję odnośnie wyjazdu na stałe do naszych zachodnich sąsiadów warto wcześniej skontaktować się z pracownikami biura doradczego. Dysponują oni solidną wiedzą na temat zasiłków w Niemczech, a także formalności, których trzeba dopełnić, by dany zasiłek otrzymać. Ponadto mogą udzielić nam informacji dotyczących prowadzenia własnej działalności po niemieckiej stronie Odry.

Podziel się