Rozwód jest zawsze bolesnym i emocjonalnym doświadczeniem dla każdego człowieka. Kwestia ta stanowi formalne rozwiązanie ważnego związku między małżonkami. W „rankingu” najbardziej stresujących sytuacji rozwód plasuje się tuż po śmierci najbliższych, a przed utratą pracy. To doskonale pokazuje, jak ważny jest to w naszym życiu moment. Tym ciężej przez niego przejść, jeżeli u naszego boku brak dobrego adwokata.

Rozwód to nie tylko ogromny stres, ale także cała masa spraw formalnych, które należy jak najszybciej załatwić. W wielu sytuacjach udaje się stres zminimalizować dzięki podjęciu rozwodu za obopólną zgodą. Wtedy zdecydowanie łatwiej jest nam odnaleźć się w tym nowym świecie.

Porozumienie pomiędzy małżonkami pozwala znaleźć kompromis i ułatwić proces rozwodowy. Niestety, smutna rzeczywistość pokazuje, że bardzo często w przypadku rozwodu dochodzi do ostrego sporu. W takiej sytuacji tym większe znaczenie na wybór odpowiedniego adwokata Opole.

W takiej sytuacji jest pewne, że rozstanie byłych partnerów zakończy się przed obliczem sądu. Przeciętnej osobie jest dość trudno zorientować się we wszystkich aktach prawnych i przygotować dokumenty niezbędne do obrony w sądzie. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zwrócenie się o pomoc do adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych, takiego jak adwokat Paweł Mehl z Opola.

Miejsce zamieszkania dziecka, alimenty, podział majątku
Sprawy rozwodowe z pewnością nie są łatwe i szybkie do rozwiązania. Zwłaszcza jeśli małżonkowie pozostają w związku małżeńskim od dłuższego czasu, mają wspólny majątek i dzieci. To właśnie szczególnie kwestia dzieci bywa tym paliwem podsycającym konflikt.

Zanim jednak dojdzie do całej procedury rozwodu, możemy spróbować rozwiązać te sprawy polubownie pomiędzy prawnikami każdej ze stron. Jeżeli nie jest to możliwe z różnych powodów (głównie kwesti konfliktu), proces rozwodowy obejmuje kilka obowiązkowych procedur.

Po pierwsze, jest to wniosek do sądu lub pozew rozwodowy, czyli dokument, od którego rozpoczyna się postępowanie rozwodowe. Jest on kluczowy w tej sprawie. Na jego łamach podaje się powody rozwodu oraz swoje wymagania dotyczące rozwiązania małżeństwa. Już na tym, pierwszym etapie, kluczowy może okazać się dobry adwokat Opole, który posiada specjalistyczną wiedzę i bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych.

Kolejne kroki będą zależały od podejścia strony przeciwnej. Bywa tak, że obie strony zgadzają się co do działań i kwestia prawnego rozwiązania małżeństwa jest tylko formalnością. Kiedy jednak w sporze pomiędzy małżonkami pojawiają się dzieci, niezbędne jest określenie m.in. miejsca zamieszkania dziecka.

W większości przypadków rodzice sami ustalają, z kim dzieci będą mieszkać w przyszłości. Jeśli jednak osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, prawo przewiduje odpowiednie mechanizmy rozstrzygania takich sporów.

Kolejną kwestią sporną, związaną z posiadaniem dziecka, jest ustalenie i należyte egzekwowanie alimentów oraz odwiedzin dziecka. Kolejnym etapem rozwodu są kwestie związane z podziałem wspólnego majątku. Tutaj najczęściej następuje skrupulatny podział pomiędzy małżonków. W przypadku konfliktów taki podział może trwać wyjątkowo długo.

Sąd może dodatkowo zasądzić pozostawienie majątku jednej ze stron, ale z nakazem spłaty połowy jego wartości drugiej stronie. Dzieje się to szczególnie w przypadku gdy danego dobra o znacznej wartości nie można podzielić (np. dom).

Rozwód dla wielu z nas jest procesem niezwykle trudnym psychicznie. Dlatego właśnie tak ważna jest pomoc dobrego adwokata, specjalizującego się w prawie rozwodowym. Nie warto oszczędzać na reprezentacji nas, a spokój i szybkie przebrnięcie przez ten jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, są warte każdych pieniędzy.

Podziel się