Pierwszej pracy często podejmujemy się w czasach studiów. Czasem przyjmuje ona charakter regularnego etatu, innym razem traktowana jest jako dorywcza możliwość dorobienia sobie. Student jest atrakcyjnym kandydatem do pracy z punktu widzenia korzyści finansowych dla pracodawcy. Jaka forma zatrudnienia okaże się bardziej atrakcyjna? Umowa o pracę czy zlecenie? Sprawdźmy, kiedy będzie korzystne zatrudnienie studenta i na jakich zasadach najlepiej tego dokonać.

Umowa o pracę, czy umowa zlecenie?
Student jako potencjalny pracownik jest atrakcyjnym kandydatem do pracy. Jego zatrudnienie może kosztować znacznie mniej niż rozpoczęcie współpracy z osobą, która się już nie uczy. Nie oznacza to jednak, że zatrudnienie osoby, która pobiera naukę na uczelni wyższej, zawsze będzie jednakowo korzystne. Zatrudnienie studenta umożliwia poczynienie znacznych środków finansowych, ale tylko w sytuacji podjęcia współpracy w oparciu o umowę zlecenie. Kiedy pracodawca zdecyduje się na umowę o pracę, nie zyska żadnych korzyści, a student stanie się normalnie traktowanym pracownikiem.

Jakie korzyści wynikają z umowy zlecenia?
Umowa zlecenie w przypadku studenta, który nie ukończył dwudziestego szóstego roku życia, stwarza wiele korzyści dla pracodawcy. To przede wszystkim brak konieczności odprowadzania składek ubezpieczeniowych do ZUS. Jest to możliwe ze względu na fakt podlegania pod ubezpieczenie społeczne rodziców. Dzięki temu, pracodawca zyskuje duże oszczędności finansowe. Korzyści płyną nie tylko z możliwości nieopłacania ubezpieczeń społecznych.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nie podlega pod płatny urlop. Nieobecność w pracy wiąże się z brakiem konieczności wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia. Podobnie jest w przypadku zwolnienia chorobowego. To kolejna możliwość poczynienia oszczędności, a także element zachęcający zatrudnionego do przychodzenia do pracy i nie korzystania zbyt często z dni wolnych.

Czy student także uzyska korzyści?
Umowa zlecenie w przypadku studenta jest bardzo korzystną formą współpracy z punktu widzenia pracodawcy. Korzyści jednak może odnieść także sam zatrudniony. Choć często ta forma współpracy traktowana jest jako gorsza, to daje ona wiele zalet studentowi. To przede wszystkim większa wypłata netto.

Brak konieczności odprowadzania składek sprawia, że tzw. wypłata na rękę będzie wyższa dla zatrudnionego. To także elastyczna forma zatrudnienia, która idealnie pasuje do studenta i umożliwia dostosowanie godzin pracy do grafika zajęć uczelnianych. Dużą zaletą jest także fakt, że umowę cywilnoprawną można łatwiej i szybciej rozwiązać, co umożliwia bardziej dogodne możliwości przy ewentualnym zamiarze zmiany pracodawcy.

Podsumowanie
Zatrudnienie studenta na podstawie umowy zlecenie jest korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i zatrudnionego. Ten pierwszy zyskuje możliwość poczynienia oszczędności z braku konieczność odprowadzania składek ubezpieczeniowych, ten drugi zaś otrzyma wyższą wypłatę netto. Umowa zlecenie jest elastyczną formą współpracy, która umożliwia dostosowanie godzin wykonywania obowiązków służbowych do grafika zajęć.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą oferującą usługi outsourcingowe – Fortuna Sp.k

 

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres
Podziel się