Planując wdrożenie Programu Dobrowolnych Odejść, można zdecydować się na usługi profesjonalistów.

Czym w takim razie warto jest się kierować na etapie wybierania odpowiedniego usługodawcy?

Program Dobrowolnych Odejść a niezbędne doświadczenie

Jedną z bezwzględnie priorytetowych kwestii jest doświadczenie danej firmy. Warto sprawdzić, z kim współpracowała, jak dużo realizacji ma na swoim koncie oraz jakie są efekty jej pracy. Wsparcie podczas Programu Dobrowolnych Odejść to duże wyzwanie, dobrze jest więc mieć pewność, że za naszymi plecami stoją specjaliści, którzy doskonale wiedzą czym jest PDO i jakie zagadnienia są w jego przypadku istotne.

PDO – wsparcie prawne

Poszukując firmy, która pomoże nam zaplanować i zrealizować Program Dobrowolnych Odejść, należy skupić się również na zagadnieniach prawnych. Usługodawca powinien mieć wiedzę na temat przepisów prawnych w kontekście PDO i umieć udzielić nam odpowiedniego wsparcia, tak by Program Dobrowolnych Odejść został skonstruowany prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Cena świadczonych usług

Wybierając usługodawcę, który wspomoże nas w przypadku Programu Dobrowolnych Odejść, na uwadze trzeba mieć cenę proponowanych usług i odnieść ją do budżetu, jakim dysponujemy. W związku z tym, już na etapie poszukiwania odpowiedniej firmy, rozsądnie jest określić kwotę, którą docelowo będziemy mogli przeznaczyć na uregulowanie jej honorarium.

Zakres proponowanych usług

Poza wymienionymi wcześniej kwestiami, na zainteresowanie zasługuje także zakres usług, jakie są proponowane przez daną firmę. Warto je sumiennie skonfrontować z posiadanymi potrzebami i oczekiwaniami, by mieć pewność, że otrzymamy wsparcie na wymaganych przez nas płaszczyznach.

Podsumowując: wybór usługodawcy w zakresie Programu Dobrowolnych Odejść ma kolosalne znaczenie. Na uwagę zasługuje szereg czynników, między innymi: zakres świadczonych usług, honorarium, możliwość udzielenia profesjonalnego wsparcia prawnego oraz posiadane przez daną firmę doświadczenie w zakresie rozwiązań, jakimi są Programy Dobrowolnych Odejść.

Podziel się