Ekologiczne i tanie w utrzymaniu instalacje grzewcze opierające się o pompy ciepła cieszą się coraz większą popularnością wśród wszystkich osób. Nowoczesne układy są bowiem bardzo efektywne i pozwalają na bardzo wyraźne zmniejszenie rachunków związanych z ogrzewaniem konkretnej przestrzeni.

Naprawdę warto zatem zainteresować się takimi właśnie układami i korzystaniem z najbardziej sprawdzonych ofert, których jakość będzie dostosowana do potrzeb klientów. Przedstawiamy w jaki sposób działają nowoczesne pompy ciepła.

Inne działanie niż kotła

Pompy ciepła w przeciwieństwie do kotłów nie produkują ciepła. To jest jedynie pozyskiwane z otoczenia, a następnie przetwarzane na postać możliwą do wykorzystania przez osoby zamieszkujące konkretną nieruchomość.

Pompa przykładowo pobiera zimne powietrze i dodatkowo je ochładza. Energię, która zostaje pozyskana w ten sposób wykorzystuje natomiast do podgrzania już stosunkowo ciepłej wody, która jest używana w domu.

Wszystko to odbywa się za sprawą sprężarki, która zasilana jest energią elektryczną. W ogólnym rachunku bilans jest jednak korzystny, gdyż pompa oddaje zdecydowanie więcej ciepła niż pobiera energii elektrycznej.

Działanie zbliżone do klimatyzatorów i lodówek

Sama zasada działania pompy ciepła nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem, gdyż opiera się o działanie lodówek i klimatyzatorów. Urządzenia te działają w bardzo zbliżony sposób do pomp ciepła. Dla przykładu w lodówce ciepło pobierane jest z umieszczonych w niej produktów, a następnie oddawane do otoczenia.

Skąd pompa pobiera ciepło?

Pompa ciepło pobiera z otoczenia. Dostępne są na rynku układy korzystające z powietrza, gruntu lub wody. Pobierana z takich źródeł energia jest przetwarzana poprzez ciągłe sprężanie i rozprężanie czynnika roboczego umieszczonego w pompie.

Następnie energia cieplna przekazywana jest już do instalacji w domu. Samo rozwiązanie jest zatem bardzo ekologiczne, a ciepło pozyskiwane zupełnie za darmo. Niezbędne jest jedynie poniesienie początkowych kosztów związanych z założeniem konkretnej instalacji.

Podziel się