Wagi są potrzebnym, a często i niezbędnym wyposażeniem wielu branż. Aby legalnie i poprawnie korzystać z wagi niezbędna jest jej legalizacja. Co to jest legalizacja i jak przejść cały proces jej uzyskania? O tym dowiesz się w poniższym artykule.

Zgodnie z przepisami oraz wymogami Unii Europejskiej, każda waga wykorzystywana w obrocie handlowym i środowisku przemysłowym musi posiadać legalizację. Niezależnie czy twoja działalność skupia się wokół transportu, logistyki czy wykorzystujesz swoją wagę w handlu, musi to być waga z potwierdzeniem legalizacji.

Legalizacja wagi, to wydawane przez Urząd Miar potwierdzenie, że twoja waga mierzy, z właściwą dla twojej branży dokładnością, która określana jest przez tabliczkę znamieniową. Każda gałąź handlu lub przemysłu charakteryzuje się innymi wymogami.

Dla przykładu waga z legalizacją wykorzystywana u jubilera, będzie poddana innej inspekcji niż waga służąca do ważenia samochodów, ponieważ jedna i druga branża charakteryzują się innymi miarami.

Przykładowo, wagi używane powszechnie w magazynie będą mierzyły z błędem w okolicach 20-50g, w zależności od kilku różnych czynników. Wagi z legalizacją wykorzystywane w sklepach charakteryzują się błędem na poziomie około 5 gramów. Najdokładniejsze oczywiście są wagi jubilerskie, których dokładność sięga do 0,001 grama!

Przy obecnych przepisach, legalizacja jest ważna dokładnie 2 lata bez ostatniego miesiąca. Po tym czasie należy bezzwłocznie przedłużyć legalizację, ponieważ korzystanie z takiej wagi jest zabronione.

Należy pamiętać, że to na właścicielu leży obowiązek zadbania o aktualność legalizacji. Żeby odnowić legalizację, należy zgłosić się do Urzędu Miar lub firmy, od której nabyli państwo wagę. Często producenci czy też sklepy, przygotowują wagę do wtórnej legalizacji.

Odnowiona legalizacja ma ważność 25 miesięcy od daty jej ponownego wystawienia. Bardzo istotne jest, aby pamiętać o odpowiednim dbaniu o wagę, uszkodzenie jej cech legalizacyjnych lub zabezpieczających jest niestety równoznaczne z utratą legalizacji, a tym samym należy wykluczyć taką wagę z użytku.

Jeżeli interesuje cię zakup wagi z legalizacją pierwotną, pamiętaj żeby wybrać uczciwego sprzedawcę, ponieważ używanie wagi bez legalizacji grozi wieloma konsekwencjami prawnymi. W tym zakresie polecamy firmę Mobilwag – producenta wag z legalizacją.

 

 

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się