Interfejsy API lub interfejsy programowania aplikacji umożliwiają jednej aplikacji (takiej jak platforma handlu elektronicznego ) udostępnianie usług (takich jak zawartość katalogu, zarządzanie zamówieniami, informacje o cenach i dane klientów) innym aplikacjom.

Mówiąc najprościej, API pomaga systemom „porozumiewać się” ze sobą. Dobrze zdefiniowany interfejs API to spoiwo, które łączy ze sobą dane i umożliwia autoryzowanym aplikacjom lub maszynom łatwy dostęp do danych.

Interfejsy API zapewniają nowy poziom udostępniania danych i łączności z aplikacjami, niezależnie od ich wewnętrznych struktur danych i platform technologicznych. Interfejsy API okazały się niezwykle ważne dla przedsiębiorstw, przyczyniając się do ich sprawności, wydajności, innowacyjności i wzrostu – potencjalnie wpływając na ich wynik finansowy.

Korzyści te stworzyły ekonomię API, którą można zdefiniować jako sposób, w jaki API pozytywnie wpływają na rentowność firmy.

Trzy typy modeli API

Aby lepiej zrozumieć, jak to działa, najlepiej zapoznać się z podejściem do łączności opartym na interfejsie API, organizując interfejsy API na trzy typy:

 • Systemowe API: Twoje podstawowe systemy, takie jak ERP lub CRM, zazwyczaj nie są łatwo dostępne, ponieważ ich interfejsy łączności są zastrzeżone i złożone. Systemowe interfejsy API zapewniają sposób na ominięcie tej złożoności.
 • Procesowe interfejsy API: te interfejsy API rozbijają silosy danych, wchodząc w interakcje i kształtując dane w ramach jednego systemu lub między systemami. Nie zależą od systemów źródłowych, z których pochodzą dane, ani kanałów, w których dane mają zostać dostarczone.
 • Interfejsy API doświadczeń: dane są teraz udostępniane w wielu kanałach, z których każdy ma dostęp do tych samych danych, ale w różnych formach. Interfejsy API Experience umożliwiają rekonfigurację danych, dzięki czemu są one łatwiej wykorzystywane przez odbiorców — wszystko ze wspólnego źródła danych, bez konieczności konfigurowania oddzielnych integracji punkt-punkt dla każdego kanału.

Ta oparta na interfejsie API strategia ujednolica Twoje dane, dzięki czemu możesz skuteczniej realizować sprzedaż wielokanałową, zapewniając w ten sposób klientom spójne doświadczenia zakupowe we wszystkich kanałach. Umożliwia również wykorzystanie interfejsów API do spójnego zaspokajania zmieniających się potrzeb firmy i zarządzania nimi.

 

Korzystanie z interfejsów API na różnych platformach

Należy zauważyć, że nie wszystkie interfejsy API są sobie równe. W rzeczywistości, jeśli chodzi o szybkość, wydajność i koszty, istnieją ogromne różnice w zależności od tego, czy korzystasz z rozwiązania lokalnego, w chmurze, czy rozwiązania SaaS,

Będziesz chciał zadać kilka kluczowych pytań każdej platformie, którą rozważasz, aby upewnić się, że będą w stanie obsłużyć to, czego potrzebujesz. Musisz wiedzieć, że interfejs API, którego potrzebujesz, istnieje na platformie i że ma wydajność i wywołania na sekundę, aby wykonać to, czego potrzebujesz.

Jeśli planujesz sprzedawać dużą ilość produktów na Allegro, przeczytaj jak powinna przebiegać integracja sklepu internetowego z Allegro.

Zalety API w eCommerce

Interfejsy API mogą zapewnić ogromne korzyści witrynom e-commerce, ponieważ umożliwiają tworzenie elastycznych stosów technologicznych poprzez integrację z potrzebnymi rozwiązaniami. Oto kilka korzyści z zastosowania podejścia opartego na API.

 1. Zwiększone bezpieczeństwo
  Bezpieczeństwo witryn e-commerce jest niezwykle ważne, ponieważ sklepy internetowe są skarbnicą danych osobowych i finansowych klientów. Jedno z badań wykazało, że nawet 90% logowań do witryn e-commerce może być fałszywych. Interfejsy API mogą w tym pomóc, umieszczając dodatkową warstwę między systemami oprogramowania a osobami żądającymi od nich danych.
   
 2. Możliwość ponownego wykorzystania
  Ponowne używanie programów oszczędza czas i pieniądze, więc jedną wielką zaletą interfejsów API, a zwłaszcza interfejsów API systemowych, jest to, że często można ich wielokrotnie używać na różnych platformach i aplikacjach.
   
 3. Skalowalność
  Skalowalność zasadniczo mówi o Twojej zdolności do rozszerzania się i rozwoju, podczas gdy obecny system rośnie razem z Tobą. Korzystając z interfejsów API, możesz dodać do istniejącego ekosystemu e-commerce bez zmiany systemu bazowego. Oznacza to, że interfejsy API mogą zapewnić większą skalowalność i elastyczność w miarę wzrostu i zmian potrzeb.
 4. Rozszerzalność
  W tym samym duchu, co skalowalność, rozszerzalność skupia się na potrzebie rozszerzenia Twojej platformy, aby nie tylko się rozwijała, ale także zmieniała. Dzięki temu możesz nie tylko rozwijać się, ale także dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, zachowań kupujących i nie tylko. Interfejsy API ponownie ułatwiają to, umożliwiając dodawanie lub odejmowanie od istniejącego systemu i zamianę rozwiązań za pomocą prostych integracji. Dopóki masz interfejs API do pracy jako pośrednik, nie ma końca różnych połączeń i kombinacji, które możesz wykonać, aby spełnić dokładnie swoje potrzeby.

 

 

 

 

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się