Analiza finansowa odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w przypadku dużych firm korporacyjnych, ale również w stosunkowo niewielkich przedsiębiorstwach. Ma ona olbrzymi wpływ na rozwój firmy, dlatego też warto bliżej jej się przyjrzeć.

Kluczowe zadania analizy finansowej

Analiza finansowa w dużej mierze koncentruje się przede wszystkim na odpowiednim definiowaniu problemów danej firmy. Jak powszechnie wiadomo wszystkiego rodzaju analizy finansowe mają za zadanie pomóc ludziom (zwłaszcza tym którzy odpowiadają za wyniki finansowe w danej firmie) w podejmowaniu właściwych decyzji.

Warto wyraźnie zaznaczyć, że wbrew pozorom analiza finansowa nie ocenia jedynie przeszłości. Jej podstawowymi zadaniami jest także usprawnienie bieżących działań firmy, dzięki czemu można poprawić wyniki finansowe. Sukces firmy bardzo często zależy od wyboru kluczowych decyzji, które wyznaczać będą główne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłości.

O czym należy pamiętać?

Dla wielu przedsiębiorców jedną z największych zalet analizy finansowej jest także to, że dzięki niej można poznać słabe strony firmy. Szczegółowa analiza bardzo dokładnie pokazuje, które elementy wymagają natychmiastowej naprawy.

Z praktycznego punktu widzenia mamy tutaj do czynienia z niezawodnym systemem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem upadłości. Analiza finansowa może być wykorzystania zarówno do prognozowania na kolejne lata, jak i również do przygotowania optymalnej strategii rozwoju, która uwzględniać będzie jeden z kluczowych elementów dla każdej firmy, czyli ryzyko.

Analiza wskaźnikowa

W wielu firmach ogromną rolę odgrywa także analiza wskaźnikowa, która wspiera przede wszystkim decyzje o charakterze zewnętrznym. W dużej mierze to właśnie dzięki analizie finansowej można dokonać precyzyjnej oceny porównawczej wybranych przedsiębiorstw, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej będzie wybrać najlepszych partnerów biznesowych.

Ogromną rolę odgrywa tutaj przede wszystkim możliwość ocenienia realnej kondycji finansowej wybranych podmiotów.

Artykuł powstał we współpracy z Analiza Finansowe – eanaliza.pl

Podziel się