Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty znacznie ważniejsze, mające większą moc prawną od tych standardowych, zwykłych. Nie każdy tłumacz może podjąć się tak ważnego tłumaczenia.

Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty znacznie ważniejsze, mające większą moc prawną od tych standardowych, zwykłych. Nie każdy tłumacz może podjąć się tak ważnego tłumaczenia. Do tego musi mieć stopień tłumacza przysięgłego otrzymany i zatwierdzony przez ministra sprawiedliwości. Aby tak się stało kandydat musi spełnić szereg wymagań takich jak niekaralność, perfekcyjna znajomość dwóch języków, ukończone studia wyższe, obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej i pozytywny wynik z egzaminu. Egzamin ten nie należy do łatwych – tylko nielicznym udaje się go zdać. Dopiero wtedy kandydatowi starającemu się o tytuł tłumacza przysięgłego udaje się zdobyć specjalne uprawnienia do pełnienia tej funkcji oraz wpis do krajowego rejestru tłumaczy przysięgłych.

Wielu tłumaczy przysięgłych pracuje w większych biurach tłumaczeń takich jak Lingua Lab.

Do jakich typów dokumentów konieczny jest tytuł tłumacza przysięgłego?

Jeżeli tylko klient zapragnie, każdy dokument przez niego zlecany może zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego. Istnieją jednak treści, do których przekładu konieczny jest tytuł tłumacza uwierzytelnionego. Każda pomyłka w nich zaistniała. Ma poważne konsekwencje prawne, a te spoczywają nie na kliencie który zlecił – a na tłumaczu który wykonał dane tłumaczenie. I tak istnieje 6 głównych typów dokumentów które muszą zostać poddane tłumaczowi przysięgłemu:

– Dokumenty sądowe

Do dokumentów sądowych zaliczane są na przykład wszystkie papiery rozwodowe, testamenty, pełnomocnictwa lub zaświadczenia o niekaralności.

– Dokumenty metrykalne

Do dokumentów metrykalnych zaliczane są wszystkie akty: urodzenia, małżeństwa, zgonu i na przykład świadectwa chrztu, komunii, bierzmowania.

-Dokumenty szkolne

Do dokumentów szkolnych zaliczane są wszystkie świadectwa: ze szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zawodówki, świadectwa maturalne, dyplomy ukończenia studiów wyższych: licencjackich, magisterskich, doktoranckich.

-Dokumenty samochodowe

Do dokumentów samochodowych zalicza się zaświadczenia o ubezpieczeniu pojazdu, polisy, prawa jazdy, dowody rejestracyjne samochodu.

– Umowy

Do umów zalicza się wszystkie umowy prawne jak na przykład umowy spółek, umowy kupna, umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy o prace, akty notarialne.

-Inne

Ponadto istnieją inne dokumenty, w których przekładach konieczna jest pieczątki tłumacza przysięgłego takie jak na przykład: uprawnienia zawodowe, raporty kredytowe, raporty finansowe, referencje, rachunki, zaświadczenia, itp.

Podziel się