Anglojęzyczna nazwa Internet Protocol – w skrócie IP, zaś w tłumaczeniu Protokół Internetowy – oznacza trzydziestodwubitową liczbę pozwalającą zidentyfikować wszystkie urządzenia, które łączą się z Internetem. Umożliwia to wymianę danych pomiędzy komputerami, a użytkownikom sieci wykorzystywanie dostępnych zasobów.

Numer może być stały lub zmienny w zależności od umowy z dostawcą usług internetowych. Słowo „adres” w tym kontekście nie jest używane bez przyczyny – IP działa w podobny sposób, co adres pocztowy, który wskazuje nadawcę i odbiorcę.

Liczba stałych adresów IP jest ograniczona

Warto wspomnieć tutaj o puli dostępnych adresów, która nie jest nieograniczona i w powszechnej dziś wersji IPv4 obejmuje 4,3 miliarda IP. Liczba użytkowników sieci Internet przekracza aktualnie 4 miliardy, stąd zapotrzebowanie, któremu sprostać ma IPv6, znacznie rozszerzając pulę. Na chwilę obecną jednak wydawanie stałych adresów jest ograniczana przez samych dostawców i nie każda trudniąca się tym firma takowy udostępnia wszystkim swoim użytkownikom.

Co daje stały adres IP jego posiadaczowi

Jest on przypisywany do danego urządzenia tylko raz, co powoduje usunięcie z puli dostępnych adresów na rzecz jednego użytkownika Internetu. W przyszłości rzeczone urządzenie połączy się automatycznie utrzymując nadany uprzednio numer IP.

Ze względu na stabilność połączenia z takiego rozwiązania najczęściej korzystają podmioty gospodarcze, które hostują firmowe serwery obsługujące duże pliki lub nazwy domen, udostępniają swoim pracownikom możliwość połączenia zdalnego przez VPN, tworzą systemy zabezpieczeń czy podłączają zapasowe serwery.

Dla użytkowników indywidualnych jest to dobra opcja w przypadku grania w gry online (np. w trybie multiplayer stałe IP daje możliwość sprawnego zidentyfikowania przez współgrających), a także do obsługi wideomonitoringu posesji.

Określana jako największa zaleta statycznego IP, pozwalająca połączyć się z komputerem z dowolnego innego urządzenia może stanowić równie duże zagrożenie. Wprawny haker wykorzystując niedociągnięcia systemów zabezpieczających może uzyskać dostęp do plików i danych użytkownika.

Można temu zapobiegać dbając o ochronę komputera, polecane jest także korzystanie VPN, który działa jak swoisty tunel, w którym IP zostaje ukryte pod osłoną innego.

Jeżeli posiadamy stałe IP, a z różnych przyczyn potrzebujemy nie zawsze mamy potrzebę korzystania z tego samego adresu IP, to istnieją różne metody na rozwiązanie tego problemu. Jednym z lepszych sposobów żeby zmienić IP jest skorzystanie ze wspomnianej już wcześniej usługi VPN.

Jak działa IP zmienne?

Każdorazowo przy połączeniu użytkownik dynamicznego IP otrzymuje wolny adres z puli, który po zakończeniu sesji do niej wraca i może zostać udostępniony innemu użytkownikowi. Są też adresy nadawane na określony czas, by po jego upływie się zmienić. Cały proces nadawania IP jest automatyczny i nie wymaga ręcznej konfiguracji.

Użytkownicy dynamicznych protokołów chwalą sobie przede wszystkim możliwość omijania limitów ograniczających pobieranie zasobów z niektórych stron, które opierają się w większości przypadków o sprawdzanie IP.

Adresy dynamiczne bywają jednak problematyczne, jeśli chodzi o hostowanie serwerów, prowadzenie monitoringu w czasie rzeczywistym czy choćby wspomniane wyżej granie w gry typu multiplayer.

Dynamiczne IP daje swoistą anonimowość. Nie oznacza to, że użytkownik może bezkarnie dopuszczać się niedozwolonych praktyk licząc, że trudno go będzie namierzyć – dla dostawcy zidentyfikowanie aktualnego posiadacza danego numeru IP nie stanowi żadnego problemu.

Fakt, że IP jest zmienne może dawać także niejakie poczucie bezpieczeństwa i w niewielkim stopniu zmniejsza zagrożenie atakiem hakerskim jako utrudniające namierzenie użytkownika. W rzeczywistości jednak nie warto bazować wyłącznie na dynamicznym adresie, jeśli chodzi o ochronę komputera.

Wybór pomiędzy stałym a zmiennym IP

Mając w pamięci ograniczoną pulę statycznych adresów, optymalnym wydaje się korzystanie ze zmiennych IP. Jednak w obliczu rozwoju technologii a przed wszystkim potrzeb samych użytkowników powinno to być ostatnim kryterium, jakim się kierujemy przy wyborze. Powinniśmy przede wszystkim świadomie określić cele, do których wykorzystujemy połączenie z Internetem, na tej podstawie sprecyzować wymagania i dobrać usługę, która im sprosta.

Podziel się