Marketing i Public Relation obejmuje różne obszary działania firmy, jednak bardzo często te dwa pojęcia są stosowane zamiennie i ze sobą utożsamiane. Oba bez wątpienia są fundamentami biznesu, pozwalają firmie zwiększać zyski, docierać do szerszej grupy docelowej i skutecznie realizować zamierzone cele. Warto jednak wiedzieć, jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi, aby działania marketingowe i promocyjne były jeszcze bardziej efektywne.

Co to jest marketing? Co to jest PR?

Marketing ukierunkowany jest na działania związane z rynkiem i sprzedażą. Jego podstawą jest zaspokajanie ludzkich potrzeb i pragnień wyrażonych w popycie. Relacje z odbiorcami opierają się na wymianie towarowej, czyli założenie jest następujące: produkt – pieniądz.

Marketing służy dostosowaniu oferty do wymagań rynkowych, do potrzeb potencjalnych klientów, konkretnej grupy docelowej. Na tej płaszczyźnie celem przedsiębiorcy jest sprzedaż, która generuje zysk.

Public Relation jest elementem ogólnej polityki przedsiębiorstwa, działania swoim zasięgiem obejmują całe otoczenie. PR odwołuje się do informacji, celem jest dostarczenie wiedzy odbiorcy wiedzy na temat produktu i firmy.

Relacje z klientem na płaszczyźnie PR wyglądają inaczej niż na płaszczyźnie marketingowej, opierają się na wzajemnym zaufaniu. Przedsiębiorstwo dostosowuje się do oczekiwań społecznych, a celem jest uzyskanie dobrej opinii i wzrost zaufania.

Synergia marketingu i PR

Bez Public Relation trudno jest dzisiaj mówić o skutecznej strategii marketingowej. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy zostało wpisane w podstawowe obowiązki świadomego swoich celów i działań przedsiębiorcy. Skoncentrowani są na tym profesjonaliści i domy mediowe, jak codemedia.pl, którzy zawsze podkreślają, że to zaufanie klientów napędza zysk, a ten z kolei jest celem marketingu.

Być może to z tego powodu te dwa pojęcia tak często są ze sobą utożsamiane, granica pomiędzy marketingiem i PR jest bardzo cienka, właściwie wymaga się od współczesnych firm skoordynowania działań marketingowych i tych z obszaru Public Relation.

Podziel się