Programy dobrowolnych odejść zakładają, że decyzja leży po stronie pracownika.

To on decyduje się na odejście lub pozostaniu w strukturach danej firmy. Bardzo ważnym elementem całego procesu, jakim jest program dobrowolnych odejść, są koszty. Z jakiego powodu?

Dlaczego pakiet proponowanych benefitów w ramach programu dobrowolnych odejść jest tak istotny?

W przypadku PDO, z racji tego, że inicjatywa jest oddana w ręce pracowników, koszyk zaproponowanych przez pracodawcę benefitów powiązanych ze skorzystaniem z programu dobrowolnych odejść ma szczególnie duże znaczenie. To właśnie ewentualne korzyści, jakie są nierozerwalnie związane z programem dobrowolnych odejść, mogą zachęcić grupę docelową do decyzji o uczestnictwie. W związku z tym, pakiet powinien być dobrze przemyślany. Nie zawsze zresztą obejmuje on tylko pieniądze, ale również korzyści o innym charakterze.

Program dobrowolnych odejść a zaplanowanie potencjalnych kosztów

Wiemy już, że pakiet dostępnych w ramach programu dobrowolnych odejść korzyści jest bardzo istotny dla całego przedsięwzięcia. Przyszła więc pora na zaplanowanie ewentualnych kosztów, jakie z tego tytułu trzeba będzie ponieść. Dlaczego to zadanie może okazać się dużym wyzwaniem? Głównie ze względu na fakt, że przez ideę dobrowolności, pracodawca może nie być w stanie ostatecznie określić, jaka będzie liczba potencjalnych uczestników, a co za tym idzie, jak dużo pakietów korzyści zostanie ostatecznie wykorzystanych.

Czy program dobrowolnych odejść to kosztowne rozwiązanie?

Trudno w jednoznaczny sposób odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jakie benefity pracodawca zdecyduje się zaproponować ewentualnym uczestnikom i jak wiele osób podejmie decyzję o skorzystaniu z PDO. Właśnie dlatego tak duże znaczenie ma możliwie jak najbardziej szczegółowe i rozsądne zaplanowanie potencjalnych kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w celu organizacji programu dobrowolnych odejść.

Podsumowując: koszty to bardzo ważny element całego procesu programu dobrowolnych odejść, głównie ze względu na fakt, że organizując PDO określenie docelowych wydatków może być dość problematyczne. Duży wpływ na koszty ma pakiet benefitów, jakie pracodawca zaproponuje potencjalnym uczestnikom.

Podziel się