Alimenty to świadczenia finansowe przez osobą fizyczną, na rzecz drugiej osoby fizycznej, z którą łączy stopień pokrewieństwa.

Obowiązkiem alimentacyjnym objęci są przede wszystkim rodzice względem swoich dzieci, ale także dzieci względem rodziców i dziadków, a także dziadkowie względem wnuków, a nawet rodzeństwo. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, specjalista adwokat alimenty pomoże zasądzić na rzecz uprawnionego podmiotu. Jeżeli chcesz uzyskać alimenty, ranking adwokat alimenty Łódź sprawi duże możliwości wyboru adwokatów.

Obowiązek rodziców względem dzieci

Grupą, na której ciąży szczególny obowiązek alimentacyjny w największym zakresie są rodzice. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia dzieciom tej samej stopy życiowej. Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny, kiedy dzieci nie są w stanie się samodzielnie utrzymać.

Obowiązek ten nie ustaje wraz z osiągnięciem osiemnastego roku życia przez dzieci. Zgodnie z prawem, obowiązek ten utrzymuje się do momentu całkowitego usamodzielnienia się przez dzieci. Dodatkowo, rodzice obłożeni są dożywotnim obowiązkiem w przypadku, kiedy usamodzielnienie się dziecka jest niemożliwe w przypadku choroby psychicznej lub niepełnosprawności.

Bez wykazywania niedostatku

W przypadku alimentów świadczonych na rzecz dzieci, nie musi zajść sytuacja życia w niedostatku. Obowiązek ten ciąży na rodzicach, nawet kiedy dzieci uzyskują dochody, ale są one zbyt skromne. Obowiązek nie równa się sprawiedliwemu podziałowi środków do życia. Rodzice nie muszą równomiernie dzielić swojego majątku. Świadczenia zasądzone są w zakresie zapewnienia zbliżonej stopy życiowej.

Kiedy wygasa obowiązek

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletności, a usamodzielnieniem się dziecka. Oznacza to, że dziecko, które podjęło studia, dalej posiada prawo do roszczenia świadczeń. Rodzice mogą być zwolnieni z alimentów, kiedy dziecko nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, tzn. nie zalicza egzaminów w wyznaczonym terminie lub powtarza lata studiów.

Obowiązek świadczenia może również wygasnąć, jeśli sąd uzna, że dochody dziecka są wystarczające, by mogło się samo utrzymać. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy dziecko uzyskuje świadczenia z innego tytułu, np. renty rodzinnej czy z majątku rodzeństwa.

Podziel się