Choć nowe przepisy obowiązują do pewnego czasu, to wciąż nie wszyscy wiedzą, że wkrótce zaczną obowiązywać jedynie uprawnienia UDT na wózki widłowe. Jest to istotna informacja nie tylko dla osób, chcących uzyskać uprawnienia na wózki widłowe, ale również dla tych, którzy już je posiadają tylko imienne uprawnienia.

Ważne jedynie uprawnienia UDT – podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z nim nowi pracownicy będą musieli posiadać uprawnienia na wózki widłowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Z kolei osoby posiadająca imienne uprawnienia na wózki widłowe będą zobligowani do uzupełnienia swoich kwalifikacji poprzez odbycie szkolenia z zakresu obsługi wózków widłowych i zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Dla tych osób przewidziano okresy przejściowe (na uzupełnienie kwalifikacji). Są one uzależnione od daty wydania dotychczasowych uprawnień:
– do dnia 31.12. 2004 r. są ważne nie dłużej niż do dnia 31.12.2019 r.,
– do dnia 31.12. 2014 r. są ważne nie dłużej niż do dnia 31.12. 2020 r.,
– od dnia 01. 01. 2015 r. są ważne nie dłużej niż do dnia 31.12. 2021 r.

Kurs na wózki widłowe UDT – ważne bezterminowo

Chcąc uzyskać certyfikat na wózki trzeba przystąpić do szkolenia i zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podstawą jest więc kurs na wózki widłowe UDT kończący się egzaminem, a składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Uprawnienia UDT są wydawane bezterminowo. Warto również podkreślić, że kurs na wózki widłowe może dotyczyć 3 różnych kategorii uprawnień – I WJO, II WJO, III WJO. Kategoria I WJO zezwala na kierowanie wózkami ze wszystkich kategorii, czyli wózkami specjalizowanymi (np. wózkami widłowymi wysokiego składowania) oraz wózkami jezdniowymi (II WJO) i oczywiście wózkami o dowolnym napędzie bez ograniczeń maksymalnej wysokości podnoszenia (I WJO).

Podziel się