Z zapewnieniem właściwej opieki medycznej w przypadku osób chorych, starszych i niepełnosprawnych bywa różnie. Niewystarczająca infrastruktura opiekuńcza sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na opiekunów medycznych, którzy wykonują szeroko rozumiane czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne. Oprócz zdobycia odpowiedniego wykształcenia, osoba pragnąca piastować tego typu stanowisko pracy, musi posiadać również konkretne cechy charakteru.

Jakie wykształcenie trzeba posiadać, aby pracować w zawodzie opiekuna medycznego?

Pierwszym krokiem do uzyskania stanowiska pracy w zawodzie opiekuna medycznego jest ukończenie odpowiedniej szkoły policealnej. To właśnie ona pozwala na zdobycie dyplomu będącego świadectwem potwierdzającym zdobyte w tym zawodzie kwalifikacje. Kształcenie w szkole mającej przygotować do zawodu opiekuna medycznego obejmuje dwa semestry i trwa 12 miesięcy. Na koniec konieczne jest przystąpienie do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Jest to sposób na zweryfikowanie nabytej wiedzy i umiejętności.

Opiekunem medycznym może zostać osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie. Możliwe jest również wzięcie udziału w kwalifikacyjnych kursie zawodowym, które prowadzone są przez wiele szkół policealnych. Tego typu rozwiązanie skierowane jest dla osób dorosłych, które ukończyły tylko szkołę gimnazjalną.

Opiekun medyczny Kraków – dla kogo ten zawód?

Nie każda osoba odnajdzie się w roli opiekun medycznego. Odpowiednie wykształcenie to jedno, ale niezwykle ważny jest również charakter. Opiekun medyczny jest zawodem przeznaczonym dla osób zarówno chcących pomagać innym, jak również czerpiącym z tego satysfakcję. Dobry opiekun medyczny potrafi również współpracować z innymi ludźmi, w tym z tymi bardziej problematycznymi.

Jest to praca stworzona dla osób odznaczających się empatią, wyrozumiałością, cierpliwością, komunikatywnością i odpowiedzialnością. Opiekun medyczny powinien być w stanie zmotywować swoich podopiecznych i wspierać ich w tym, aby podejmowali oni próby uzyskania większej samodzielności w życiu.

Opiekun medyczny zajmuje się nie tylko osobami chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi, ale także osobami po poważnych wypadkach, które wymagają wsparcia psychicznego.

Podziel się