Według badań aż 87 proc. menadżerów zgadza się ze stwierdzeniem, że nieumiejętne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w firmie niesie za sobą spore koszty. Jak temu zapobiec, dokonać zmian oraz zwiększyć efektywność pracowników?

Najczęstsze problemy w firmie

W wielu firmach nie wypracowuje się odpowiednich systemów lub stosuje przestarzałe procedury. To duży błąd, ponieważ rynek dynamicznie się zmienia, podobnie jak podejście pracowników do wykonywanych zadań. Ponadto częste zmiany priorytetów i oczekiwanie szybkiej reakcji w sprawach mniej ważnych mogą powodować duży zamęt.

Dezorganizacja, brak przygotowania i spotkania bez agendy są najczęstszym źródłem stresu oraz zmęczenia psychicznego i fizycznego pracowników. Kolejnym problemem jest zbyt duża ilość bodźców. Niełatwo skupić się na pracy, gdy wciąż dostajemy nowe maile i mamy poczucie, że szybka reakcja jest niezbędna, nawet w mniej ważnych sprawach.

Ważna rola menadżerów

Lider zespołu powinien efektywnie przewodzić grupie, a nie przeszkadzać w pracy. W jaki sposób może blokować realizację zadań? Przede wszystkim ciągle zmieniając priorytety pracownikom. Wówczas żyją oni w napięciu, co w konsekwencji powoduje spadek ich produktywności i kreatywności.

Rozwiązaniem jest przydział stałych obowiązków każdemu członkowi zespołu i wyznaczenie granic. Pracownicy powinni umieć samodzielnie rozwiązywać problemy. Jeśli każdą drobnostkę konsultują z przełożonym, może to oznaczać, że nie zostali odpowiednio przeszkoleni, a cele są niejasne.

Dobra komunikacja i przepływ informacji

Bez dobrej komunikacji wewnętrznej firma nie będzie dobrze funkcjonować. Chcąc zwiększyć efektywność nierzadko sięgamy po aplikacje i narzędzia, które mają pomóc w zarządzaniu projektami i komunikacją, z nadzieją, że rozwiążą ten problem. W rzeczywistości jednak wykluczenie czynnika ludzkiego powoduje chaos i oddala od siebie współpracowników.

Warto więc ograniczyć ilość aplikacji do najważniejszych. System CRM jest jednym z niezbędnych narzędzi, dzięki któremu można również monitorować przebieg zadań oraz ich wpływ na relacje z klientami. Z pewnością sprawdzi się również system z wbudowanym komunikatorem, pozwalającym na szybkie rozwiązanie niejasności.

Podziel się