Każdy obywatel kraju, który uzyskuje dochody z legalnego źródła zatrudnienia, jest obciążony obowiązkiem płacenia podatków. Ten fakt, choć dla niektórych wyjątkowo przykry, nie podlega dyskusji. Prawo przewidziało jednak różnego rodzaju ulgi, które umożliwiają zmniejszenie kwoty pobieranej przez państwo.

Jedną z nich jest ulga IP Box. Kto może z niej skorzystać i na czym dokładnie ona polega?

Wymierne korzyści

IP Box to forma preferencyjnego opodatkowania dochodów, które uzyskiwane są dzięki prawom własności intelektualnej. Pod tym pojęciem rozumie się: autorskie prawa do programów komputerowych, prawo rejestracji wzoru użytkowego, prawo do rejestracji produktu leczniczego i wiele innych.

Dzięki niej, osoby, które zarabiają na sprzedaży i udostępnianiu swoich patentów, wynalazków i programów komputerowych, są opodatkowane niższą stawką. Nie wynosi ona 19% tylko 5%, różnica jest więc znacząca.

Przepisy szczegółowo określają kryteria, jakie musi spełnić osoba, która chce skorzystać z IP Box. Należą do nich między innymi:

  • prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej
  • wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w wyniku prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej
  • uzyskanie dochodów z kwalifikowanego IP, które podlega opodatkowaniu w Polsce
  • wyodrębnienie dochodów kwalifikowanych IP w ewidencji księgowej

Warto podkreślić, że z tej formy opodatkowania mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki różnej wielkości. Nie ma również znaczenia długość czasu funkcjonowania danego podmiotu na rynku.

Docenić kreatywnych przedsiębiorców

Celem ulgi IP Box jest wspieranie rozwoju krajowego poprzez docenianie innowacyjności przedsiębiorstw. Pełni ona rolę zachęty do zaangażowania się w działalność badawczą, której owoce są w stanie dostarczyć państwu wymiernych korzyści.

Ta atrakcyjna dla podatników ulga ma sprawić, że będą oni śmielej podchodzili do działalności w sektorze opierającym się na prawach własności intelektualnej i przejawiali większe zainteresowanie takim rodzajem biznesu.

Podziel się