Opinie Polaków na temat członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej są mocno podzielone. Sama Unia ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Każdy z nich musi jednak przyznać, że członkostwo we Wspólnocie Europejskiej znacząco wpłynęło na rozwój rodzimej gospodarki, zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm.

Wszystko za sprawą unijnego dofinansowania, które pozwoliło nie tylko na rozwój istniejących już podmiotów gospodarczych, ale także na stworzenie nowych firm. Fakt, że coraz więcej osób zainteresowanych jest pozyskiwaniem unijnych dotacji, w tym kontekście nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Jakie są aktualne możliwości aplikowania o fundusze europejskie? Sprawdźmy to.

Podział środków na lata 2014-2020

Przydział środków na lata 2015 – 2020 rozpoczął się już w II kwartale roku, jednak póki co dotyczy to jedynie kilku województw, gdzie pozyskiwanie dotacji unijnych odbywa się w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oraz wybranych Krajowych Programów Operacyjnych. Pomimo, że szczegóły pozostałych konkursów nie zostały jeszcze publicznie ogłoszone, już teraz warto przygotować się do naborów, które rozpoczną się wkrótce.

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem dotacji unijnych będą mogli uzyskać dofinansowanie na dwa sposoby. Pierwszym z nich są Krajowe Programy Operacyjne, w ramach których środki przyznawane są centralnie, drugi to natomiast Regionalne Programy Operacyjne, które przewidują podział środków przydzielonych każdemu z województw.

Suma dofinansowania dla poszczególnych programów została ustanowiona na poziomie 45,6 mld euro dla KPO i 31,3 mld euro dla RPO. Kwota jaką otrzymają poszczególne województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych będzie inna dla każdego z nich, a o jej wysokości zadecyduje m.in. stopień rozwoju danego regionu oraz jego potencjał.

Kiedy będzie można ubiegać się o dotacje?

Zarówno Krajowe Programy Operacyjne, jak i ich regionalne odpowiedniki, będą wprowadzane stopniowo. Niektóre województwa będą mogły szybciej ogłosić zasady przyszłych konkursów, a to ze względu na sprawne ustalanie wszelkich szczegółów związanych z naborami. Trzeba będzie też poczekać na ogłoszenie zasad naboru do poszczególnych programów krajowych, jednak niektóre z nich rozpoczęły się już w kwietniu.

Dotyczy to np programu Integralny Rozwój, jednak wszystkie przedsiębiorstwa, które nie złożyły swojej aplikacji a nadal są zainteresowane pozyskiwaniem środków unijnych w ramach tego właśnie programu, będą jeszcze miały ku temu okazję.

Już dziś wiadomo, że w ramach podziału środków, w odniesieniu do lat poprzednich,wzrośnie pula przeznaczona na dotacje bezzwrotne. Prawdopodobnie wyniesie ona nawet 10 proc. całego przydziału. Cała reszta zostanie zagospodarowana na kredyty i pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

Kto może liczyć na największe wsparcie bezzwrotne?

Największą pulę bezzwrotnych środków finansowych otrzymają przedsiębiorcy. Wiadomo, że na ten cel zostanie przeznaczona kwota prawie 20 mld euro a ich źródłem będą konkursy organizowane w ramach programów regionalnych oraz centralnych. Środki mają być przeznaczone nie tylko na inwestycje rozwojowe, ale także na badania naukowe, poprawę konkurencyjności i wprowadzenie innowacji. Część pieniędzy będzie także dostępna dla osób, które dopiero chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Należy pamiętać, że skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych nie jest możliwe bez odpowiedniego przygotowania. Procedury udzielania dotacji mają najczęściej charakter konkursów, w których punktowane są konkretne obszary prowadzonej działalności. Wszelkie procedury przygotowawcze należy wdrożyć przynajmniej kilka miesięcy przed planowaną datą złożenia wniosku. Dlaczego? Ponieważ lata poprzednie w jasny sposób pokazują, że w pierwszych konkursach startuje najmniejsza liczba firm i przedsiębiorstw, co daje relatywnie dużą szansę na powodzenie dla tych podmiotów, które przygotowania ukończyły odpowiednio wcześnie.

Materiał powstał dzięki firmie Zaga usprawniającej pozyskiwanie dotacji unijnych i kojarząca partnerów biznesowych w województwie opolskim.

Podziel się