Jednym z najtrudniejszych elementów nauki języka angielskiego jest opanowanie czasów. Ich nauka sprawia problem przede wszystkim początkującym adeptom tego języka. Na starcie angielska gramatyka wydaje się nadmiernie skomplikowana i niezrozumiała. Jednak wystarczy nieco zagłębić się w temat, aby zauważyć, że czasy w angielskim można łatwo przyswoić. Jak to zrobić? Czy angielskich czasów można nauczyć się szybko?

Jakie mogą być problemy z nauką czasów angielskich?

Gramatyka angielska znacząco różni się od tej polskiej. Przede wszystkim w języku polskim występują tylko trzy czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły, natomiast w angielskim to aż 12 różnych form. Pierwszym problemem, na jaki napotykamy, jest wybranie tego właściwego.

Nawet osoby dość dobrze mówiąc w tym języku, nie zawsze wiedzą, jak i kiedy użyć danej konstrukcji. Częsty kłopot stanowi rozróżnienie czasów Present Simple a Present Continuous.

Wynika to z tego, że w języku angielskim występują tzw. czasowniki akcji (np. coooking) i czasowniki stanu (np. I mean), natomiast w języku polskim nie ma tego rozróżnienia w użyciu czasowników w czasie teraźniejszym. Powoduje to, że Polacy mają problem z poprawnym skonstruowaniem zdania wyrażającego ich opinie.

Nauka czasów w języku angielskim przysparza też problemów w zakresie mówienia o czynnościach, które już się odbyły. W języku polskim następstwo czasów wyraża się słowami pomocniczymi takimi jak wcześniejpotemnastępniepóźniej, a w angielskim zazwyczaj tych wyrażeń się nie stosuje.

Zastępują je bowiem czasy użyte w odpowiedniej kolejność. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji wiadomo, która czynność była pierwsza, a która druga. Nadmienić tu też trzeba, że niektóre zwroty angielskie wymagają użycia konkretnego czasu.

Innym zagadnieniem sprawiającym również wiele trudności, jest określanie czynności dokonanych i niedokonanych po angielsku. W języku polskim wyrażane jest to lekką zmianą formy czasownika np.: robiłem – zrobiłem.

Język angielski natomiast wymaga zazwyczaj użycia określonego czasu, aby wyrazić to, czy czynność była tą dokonaną, czy nie dokonaną. Dodatkowo w języku angielskim stosując określone czasy i zwroty czasowe, można wyrazić, czy czynność robiona była jednorazowo, czy wielokrotnie oraz, czy trwała ona długo, czy krótko.

Czy nauka czasów w języku angielskim musi być trudna?

Angielskie czasy sprawiają problem w nauce praktycznie każdemu. Nawet nie będąc początkującym uczniem, można popełnić błąd w ich użyciu. Są na szczęście sposoby, aby ich nauka nie była trudna, a przyswojenie konstrukcji i zasad gramatyki nie wiązało się z przysłowiowym potem i łzami.

Na początek warto zacząć od teorii i nauczyć się zasad stosowania poszczególnych czasów. Wbrew pozorom liczba sytuacji, w których stosuje się określony czas, jest mocno ograniczona, łatwo więc nauczyć się ich na pamięć. Wiedza ta, jednak nie wystarczy, by osiągnąć oczekiwane efekty.

Wynika to z faktu, że co chwilę będą pojawiać się sytuacje, wymagające tworzenia nowych konstrukcji czasowych. Jak sobie z tym poradzić? Warto zapamiętać określone dla danego czasu zwroty angielskie np. dla czasów Perfect since/for. Ich znajomość pozwala wskazać, kiedy dana czynność się dzieje i zidentyfikować czas, którego należy użyć w zdaniu.

Nauka czasów w języku angielskim to nie tylko teoria!

Czasów angielskich nie nauczysz się jedynie, zdobywając wiedzę teoretyczną. Najważniejsza jest bowiem praktyka! Tą zdobędziesz, stawiając na Metodę Aktywnego Mówienia.

Stosując ją, zastosujesz czasy w języku angielskim w praktyce, samodzielnie konstruując zdania.  Zbudowanie i wypowiedzenie na głos zdań w konkretnych czasach pozwoli nie tylko na poznanie, ale i zapamiętanie tych konstrukcji.

To również najlepsza metoda na utrwalenie w głowie, w jakich sytuacjach angielskie czasy mają być używane. Mówienie należy ćwiczyć np. poprzez konwersacje ze znajomymi z zagranicy. Jeśli takich nie masz, łatwo nawiążesz nowe znajomości, poprzez specjalne aplikacje do wymiany językowej. Są one bezpłatne i umożliwiają rozmowę z osobą, dla której angielski jest językiem ojczystym. Praktyczne użycie czasów angielskich przejawia się też w czytaniu, słuchaniu, oglądaniu – książek, podcastów, filmów.

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się