Życie pisze różne scenariusze, przez co czasami zrzeczenie się praw rodzicielskich wydaje się jedynym dobrym rozwiązaniem. Jednak czy jest ono faktycznie możliwe? Co wiąże się z pozbawieniem rodzica praw rodzicielskich? W poniższym artykule wyjaśniamy najistotniejsze kwestie w tym temacie.

Czy zrzeczenie się praw rodzicielskich jest możliwe?

Zasadniczo polskie prawo nie przewiduje możliwości zrzeczenia się praw rodzicielskich. Wynika to jasno z przepisów i jest tego świadomy każdy prawnik. Dlatego też trzeba być czujnym, ponieważ jeśli jakaś kancelaria doradzałaby zrzeczenie się praw, zdecydowanie mija się z prawdą sugerując, że to możliwe. Niemniej jednak rodzic w niektórych sytuacjach może utracić prawo do dziecka. Dzieje się tak jednak nie z jego woli, a przez decyzję sądu.

Kwestię pozbawienia praw rodzicielskich określa kodeks prawa rodzinnego. Zgodnie z jego zapisami, prawa rodzicielskie mogą być odebrane, jeżeli:

  • władza rodzicielska jest rażąco nadużywana,
  • sprawowanie władzy rodzicielskiej jest niemożliwe z powodu trwałej przeszkody, której nie da się zlikwidować,
  • władza nad dzieckiem jest wyraźnie i znacznie nadużywana przez rodzica.

Warto podkreślić, że każda z tych przesłanek musi być oczywista, a zaniedbania czy nadużycia muszą być rażące, aby doszło do odebrania praw rodzicielskich.

Zrzeczenie się praw rodzicielskich a obowiązki wobec dziecka

Niektórzy rodzice, chcąc uniknąć konieczności płacenia alimentów, biorą pod uwagę sprowokowanie odebrania praw rodzicielskich. Warto jednak zauważyć, że pozbawienie praw nie oznacza pozbawienia obowiązków. Otóż nawet po odebraniu praw rodzicielskich rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów. W zasadzie w świetle prawa nadal jest rodzicem dziecka, przez co dotyczą go wszelkie prawa, które przepisy przewidują dla osób spokrewnionych w pierwszej linii.

Podsumowując, zrzeczenie się praw rodzicielskich nie jest możliwe. Z pewnością potwierdzi to każdy prawnik. Prawa rodzicielskie mogą zostać odebrane tylko przez sąd, jednak nie zwalnia to rodzica z większości obowiązków wobec dziecka, w tym z konieczności płacenia alimentów.

Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy: prawnik Gniezno

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się