W XXI wieku praca w wielu firmach opiera się na projektach. Ich ramach przydzielane są zadania, określane kompetencje poszczególnych pracowników, ustalane priorytety, a także terminy. Pracownik uczestniczyć może nawet w kilku różnych projektach, natomiast właściciel przedsiębiorstwa koordynować i czuwać nad realizacją wielu procesów.

Aby ułatwić sobie te zadania, warto skorzystać z programów i systemów do zarządzania projektami. Ich oferta jest niezwykle bogata. Najczęściej w firmach sięga się po narzędzia online, które pozwalają pracować na systemie wielu pracownikom naraz oraz kompleksowo odpowiadają na potrzeby firmy.

Gdzie sprawdzają się programy do zarządzania projektami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami to uniwersalne narzędzie, z którego skorzystać może każda firma bez względu na rozmiar czy branżę działania. Co więcej, z takich systemów korzystają też tysiące freelancerów, którzy chcą skutecznie zarządzać swoim czasem i kontrolować realizowane działania.

Narzędzia do zarządzania projektami pozwalają na czuwanie na bieżąco nad procesem rozwoju projektu, który się realizuje i może być kluczem do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Co dają programy do zarządzania projektami?

System do zarządzania projektami to nieoceniona pomoc w realizacji firmowych zadań. Dzięki nim menedżer może sprawdzić i sprawnie przeanalizować stopień zaangażowania pracowników wykonywanie przydzielonych im obowiązków, a także sprawdzić realne efekty.

Przekłada się to na zoptymalizowanie pracy organizacji, większą kontrolę, szybsze i dokładniejsze rozliczanie zadań, a nawet naliczanie premii dla pracowników czy dokładniejsze rozliczanie klientów.

Programy do zarządzania projektami to również duże ułatwienie dla samych pracowników. Dzięki nim zakres obowiązków jest jasno określony, raportowanie banalnie proste, a termin wykonania zadania czytelny.

Najlepsze systemy do zarządzania projektami w firmie

Systemów do zarządzania projektami w firmie nie brakuje. Jako jeden z tych podstawowych, a przy tym kompleksowych wskazuje się CRM. Systemy CRM to niezawodna pomoc w zarządzaniu projektami i zadaniami. Przez przedsiębiorstwa wykorzystywany jest on przede wszystkim jako narzędzie do zarządzania relacjami z klientami.

Gromadzi on informacje na temat zakupów i sprzedaży, płatności i kontaktów, ustaleń, preferencji klientów. CRM pomocny jest zarówno działowi sprzedaży, jak i marketingu czy księgowości. Umożliwia on prowadzenie komunikacji z klientem w wielu kanałach np. e-mail czy SMS, automatyczne pobieranie danych kontrahenta z GUS, tworzenie historii współpracy i przypisywanie klienta do konkretnego pracownika.

CRM to także duże ułatwienie dla działów księgowych. Z pomocą systemu sprawnie wystawią fakturę, uwzględniając na niej ustalane z przedstawicielem handlowym zniżki i rabaty, natomiast w przypadku opóźnień w płatności, CRM automatycznie wyśle przypomnienie o braku płatności.

W CRM Wfirma.pl wyposażony jest też w opcje zarządzania projektami. Pozwala tworzyć projekty, zakładać jednorazowe i cykliczne zadania, przypisywać do nich pracowników i ustawiać połączenia na linii pracownik -klient, dodawać załączniki, ustawiać priorytety i terminy wykonania poszczególnych zadań.

Podziel się