Testament testamentowi nierówny. W efekcie nie każdy testament może zostać uprawomocniony. Najłatwiej uprawomocnić testament sporządzony u prawnika-notariusza. Wszystko przez to, że pozostaje zgodny z prawem.

Testament, czyli ostatnia wola

Testament, nazywany też ostatnią wolą lub etymologicznie z języka łacińskiego przymierzem, stanowi dokument rozdzielający majątkiem jakiejś osoby po jej śmierci. W testamencie jeden spadkodawca rozporządza swoim majątkiem dla dowolnej liczby spadkobierców.

Testament mówiony

Obok tradycyjnych testamentów pisemnych występuje testament mówiony, czyli ustny. Stanowi on ostatnią wolę wypowiedzianą przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków, aczkolwiek po jakimś czasie pozostającą i tak spisaną. Do jego ważności potrzeba daty oraz podpisu spadkodawcy i świadków, albo potwierdzenia przed sądem przez świadków prawdziwości słów spadkobiercy.

Testament pisemny holograficzny

Jeden z trzech rodzajów testamentów pisemnych to testament pisemny holograficzny. Stanowi on ostatnią wolę spisaną własnoręcznie przez spadkodawcę. Do jego ważności potrzeba daty oraz podpisu spadkodawcy.

Testament pisemny alograficzny

Drugi z trzech rodzajów testamentów pisemnych to testament pisemny alograficzny. Stanowi on ostatnią wolę wypowiedzianą przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków i spisaną przez jednego z nich. Do jego ważności potrzeba daty oraz podpisu spadkodawcy i świadków.

Testament pisemny notarialny

Trzeci z trzech rodzajów testamentów pisemnych to testament pisemny notarialny. Stanowi on ostatnią wolę spisaną przez prawnika-notariusza w formie aktu notarialnego, czyli dokumentu prawnego, na życzenie spadkodawcy. Do jego ważności potrzeba daty oraz podpisu spadkodawcy i notariusza.

Testament a zachowek

W testamencie spadkodawca określa jakim spadkobiercom zostawia swój spadek po śmierci. Nie oznacza to jednak, iż tak się stanie. Najczęstszą przyczyną obalenia testamentu okazuje się zachowek. Wbrew pozorom nie został on stworzony, aby uprzykrzać komuś życie, lecz aby stać na straży sprawiedliwości. Zachowek określa ułamkową kwotę przysługującą ustawowym spadkobiercom po śmierci spadkodawcy. Za ustawowych spadkobierców spadkodawcy uznaje się małżonka oraz dzieci i wnuki. Jeśli więc na przykład nie zostaną oni uwzględnieni w testamencie, to według prawa mogą domagać się swojej partii spadku.

Dlaczego testament notarialny najtrudniej obalić

Niekiedy, aby uprawomocnić jakiś testament, potrzeba wielu batalii. Najtrudniej uprawomocnić testament mówiony. Nieco łatwiej uprawomocnić testament pisemny holograficzny i testament pisemny alograficzny. Zdarza się, iż dochodzi jeszcze wątek obiegania się o zachowek.

W tym wszystkim najłatwiej uprawomocnić testament pisemny notarialny. Otóż to testament sporządzony u prawnika i przez prawnika, a więc najbardziej jasny i co za tym idzie zgodny z prawem. Jeśli ktoś więc chce sporządzić swoją ostatnią wolę i nie chce, aby wzbudzała ona kiedyś jakieś wątpliwości, niech najlepiej uda się w tym celu do notariusza.

Więcej na: Notariusz Derkowska.

Podziel się