Nic tak nie szczegółowo nie definiuje ustaleń dwóch stron jak umowa cywilnoprawna. W praktyce może ona dotyczyć różnego rodzaju aspektów, takich jak np. sprzedaż. Utrwalenie w formie pisemnej oczekiwań i zobowiązań stron pozwala w przyszłości uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Jednak aby umowa spełniała swoją funkcję, musi zawierać określone elementy. Można sporządzić ją samodzielnie lub poprosić o to biuro rachunkowe.

Podstawowe informacje o umowach cywilnoprawnych

Tak jak każdy dokument, umowa powinna charakteryzować się określoną strukturą, dzięki której będzie bardziej czytelna i przejrzysta. Jednym z istotnych elementów jest prawidłowe nazwanie umowy, które powinno znajdować się na jej początku. W przypadku wątpliwości, wiele osób nie decyduje się na doprecyzowanie nazwy. Wynika to m.in. z obawy o popełnienie błędu. Co jeszcze powinna zawierać umowa cywilnoprawna?

  • Przede wszystkim należy określić datę i miejsce w którym została zawarta. Te elementy są niezwykle istotne w przypadku weryfikacji umowy w późniejszym terminie.
  •  Często pomijaną kwestią jest prawidłowe oznaczenie stron. Należy zapisać nie tylko imię i nazwisko, ale również numer PESEL i miejsce zamieszkania. W przypadku firm, trzeba wpisać nazwę, NIP, siedzibę i KRS. Im więcej danych, tym łatwiejsza identyfikacja i w razie ewentualnych problemów, dochodzenie roszczeń. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, strony w większości przypadków nie będą chciały udzielać takich informacji. Warto o to zadbać już na początkowym etapie sporządzania umowy.
  • Kolejny niezwykle istotny element umowy to oświadczenia. Im dokładniej i bardziej szczegółowo zostaną zapisane, tym lepiej. Oświadczenia umożliwiają doprecyzowanie wszystkich kwestii poruszanych w umowie. Biuro rachunkowe może sporządzić tego typu dokument, w oparciu o informacje, które uzyska od obu stron.
  • Szczegółowe określenie świadczeń stron to kluczowa kwestia w każdej umowie, dlatego należy poświęcić jej najwięcej czasu. W każdej umowie musi być również zawarta informacja o sposobie, w jaki świadczenie mają być spełnione.

Równie ważne jest zabezpieczenie obu stron na wypadek niewywiązania się z umowy. Należy szczegółowo określić jakie będą tego konsekwencje. Każda umowa powinna zawierać także informacje o czasu obowiązywania i sposobie rozwiązania. Ponadto, praktycznie każdy dokument ma postanowienia końcowe. Dla pewności, można poprosić biuro rachunkowe o uzupełnienie treści przepisami ustawy. W takim przypadku interesy obu stron są najlepiej zabezpieczone.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy IzzyTax – biuro rachunkowe Płock.

 

Podziel się