Zarówno ERP, jak i CRM to rodzaje oprogramowania używane w przedsiębiorstwach w celu sprawnego zarządzania całością działalności. Systemy te różnią się przede wszystkim zakresem zarządzanych procesów. System ERP, którego nazwa pochodzi od anglojęzycznego Enterprise Resource Planning, to system służący do zarządzania procesami i zasobami przedsiębiorstwa. System CRM (Customer Relationship Managment) to z kolei system, którego działanie koncentruje się na relacjach z klientami.

Nieduże przedsiębiorstwa usługowe w pierwszej kolejności zainteresowane są przeważnie system CRM, którego wdrożenie pozwala na sprawne zarządzanie procesem sprzedaży. Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obsługi klienta poprzez automatyzację działań marketingowych w tym całego procesu obsługi klienta.

Rozbudowane przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym bądź logistycznym zdecydowanie częściej decydują się w pierwszej kolejności na wdrożenie systemu ERP. System taki pozwala sprawnie zarządzać skomplikowanymi procesami jakie mają miejsce w takim rodzaju działalności, stanami magazynowymi, przepływami towarowymi, księgowością czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Finalnym stadium wdrażania systemów wspomagających działalność przedsiębiorstwa jest wdrożenie i zintegrowanie ze sobą obu typów oprogramowania i optymalizowanie każdego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Systemy ERP mają budowę modułową. Pozwala to na wdrażanie ich etapami, w zależności od potrzeb. Taki model wdrożenia ma wiele zalet. Przede wszystkim wdrożenie może być rozciągnięte w czasie. Pozwala to zapoznać się z możliwościami oprogramowania bez dużej inwestycji jaką byłoby wdrożenie wszystkich modułów. Wdrożenie wszystkich niezbędnych do sprawnego zarządzania modułów oprogramowania ERP to z kolei szybsze zoptymalizowanie działania przedsiębiorstwa. Sprawnie zarządzana firma to wymierne korzyści w postaci zysków.

Szczegółowe informację na temat różnic między systemem ERP a CRM znajdują się w artykule SYSTEM ERP – CZYM RÓŻNI SIĘ OD CRM?.

Składowe systemu ERP

Składowe systemu ERP

Ewolucja systemów ERP

Za protoplastę systemów ERP uznaje się systemy IC służące do kontroli zapasów i zarządzania gospodarką magazynową. Te stosunkowo proste aplikacje funkcjonowały w przedsiębiorstwach już w latach 60 ubiegłego stulecia. Wraz ze wzrostem możliwości technologicznych systemy IC zyskiwały nowe funkcjonalności. Rozwój zaowocował powstaniem pierwszych systemów MRP służących do planowania zasobów produkcyjnych. To właśnie z nich wyewoluowały pierwsze znane systemy ERP. Dziś systemy ERP funkcjonują praktycznie w każdym przedsiębiorstwie i, co ciekawe, niezależnie od jego wielkości.

Nawet niewielka firma może dużo zyskać dzięki wdrożeniu systemów wspomagających zarządzanie. Narzędzia ERP cieszą się ogromnym zainteresowaniem w branży logistycznej, w której odpowiednie planowanie jest podstawą sprawnego funkcjonowania. Systemy ERP są stale rozbudowywane o nowe funkcjonalności przystosowujące ich działanie do nowych regulacji prawnych i skarbowych. Nowe regulacje podatkowe nakładają na przedsiębiorców konieczność składania jednolitego pliku kontrolnego to kolejne wyzwanie dla tworzonych obecnie systemów ERP.

Podziel się