Wprowadzone na początku 2021 roku rozporządzenia unijne zmieniły znacznie kwestie uprawnień dotyczące korzystania z dronów. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób postronnych podczas przeprowadzania operacji z wykorzystaniem BSP. Jak dobrać szkolenia i kursy operatorów dronów, które będą odpowiadać realnym potrzebom użytkownika drona? SNH drones odpowiada.

Jeśli planujesz zakup drona, warto dokładnie się zapoznać z przepisami, które weszły w tym roku. Określają one dokładnie, jakie uprawnienia trzeba posiadać, by móc wykonywać operacje z wykorzystaniem drona. Zależnie od stopnia ryzyka zostały wydzielone trzy główne kategorie:

 • Otwarta – podzielona na 3 podkategorie
 • Szczególna – składająca się z 9 scenariuszy
 • Certyfikowana – umożliwiająca wykonywanie specjalistycznych operacji.

Oto krótkie omówienie poszczególnych kategorii oraz jakie możliwości użytkowania drona otrzymasz.

Podstawowe szkolenia dla pilotów dronów

Obecnie bez jakichkolwiek uprawnień można jedynie używać dornów o masie do 250 g, niewyposażonych w kamerę, które producent określił jako zabawka. Jeśli jednak chcesz korzystać z bardziej profesjonalnego sprzętu, musisz pamiętać o pewnych wymogach i zdobyciu wymaganych uprawnień.

Dla osób, które chcą drona używać głównie w ramach sportu, czy rekreacyjnie wystarczą kursy podstawowe z kategorii otwartej. Jest ona podzielona na 3 podkategorie:

 •  A1 – dla dronów o masie do 900 g umożliwia sporadyczny przelot nad osobami postronnymi, nie może on jednak trwać zbyt długo. Co więcej, masz całkowity zakaz wykonywania lotów nad zgromadzeniami.
 •  A2 – dotyczy BSP o masie do 2 kg, uprawnienia z tej kategorii otrzymuje się po zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz zaliczenie szkolenia praktycznego. Umożliwia wykonywanie lotów dronem w minimalnej odległości poziomej od osób postronnych wynoszącej 30 m lub 5 m, jeśli dron ma włączoną funkcję ograniczenia prędkości.
 • A3 – to ostatnia podkategoria otwarta i uprania do wykonywania lotów urządzeniami o masie do 25 kg, pod warunkiem utrzymania minimalnej odległości poziomej 150 m od ludzi i zabudowań. Doskonale się sprawdzi, jeśli chcesz korzystać z dronów gdzieś w terenie otwartym.

Należy podkreślić, że wszystkie te kategorie dotyczącą jedynie lotów VLOS, czyli w zasięgu wzroku pilota dronu lub obserwatora.

Szkolenia  kategorii szczególnej – jeśli chcesz użytkować drony w celach komercyjnych

Szkolenia w ramach kategorii szczególnej, przeprowadzane przez https://snhdrones.pl/ są polecane każdemu, kto chce korzystać ze sprzętu BSP profesjonalnie i czerpać z tego korzyści. Kategoria szczególna obejmuje loty średniego ryzyka i podzielona jest na kilka scenariuszy, które różnią się poziomem ryzyka, a jednocześnie stopniowo zwiększają poziom kompetencji pilota drona.

Podstawę stanowi szkolenia NSTS-01, który przygotowuje do egzaminu, po którym otrzymasz Certyfikat Pilota Bezzałogowego Statku Powietrznego. A jednocześnie umożliwi między innymi przeprowadzanie lotów zgodnych z tym scenariuszem dronami o masie do 4 kg oraz umożliwili samodzielne ocenianie bezpiecznej odległości od osób, oraz zabudowań.

Szkolenia w ramach kategorii szczególnej podzielone są na dwa podstawowe typy:

 • VLOS – czyli loty w obrębie wzroku pilota drona – obejmuje pierwsze 4 scenariusze;
 • BVLOS – są to loty poza obrębem wzroku pilota, które wchodzą w zakres scenariuszy od NSTS-05 do NSTS-09.

Dzięki takim certyfikatom będziesz mógł wykonywać loty dronami nad miastami oraz w obrębie miasta, współpracować przynajmniej z jednym obserwatorem, oraz po uzyskaniu zgody wykonywać loty nad portami, lotniskami, elektrowniami, ujęciami wody oraz innymi terenami specjalnymi.

Certyfikowane drony do specjalistycznych akcji

Ostatnia kategoria obejmuje certyfikacje na wykonywanie wysoko specjalistycznych akcji o najwyższym ryzyku. Zdobycie takich uprawnień umożliwi Ci między innymi:

 • Wykonywanie lotów nad dużymi zgromadzeniami w celu, np. wykonywania zdjęć i filmów;
 • Udział w transporcie osób;
 • Transport niebezpiecznych dla osób trzecich materiałów.

Tak szeroki podział uprawnień umożliwia dostosowanie poziomu wiedzy i uprawnień do wykonywanych lotów komercyjnych oraz wysoką specjalizację na pilota BSP.

 


 

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się