Górnictwo to jedna z gałęzi przemysłu, przyczyniająca się do wydobycia naturalnych złóż.

Czym zajmuje się górnictwo

Górnictwo zajmuje się wydobyciem naturalnej kopaliny, utworzonej pod wpływem odpowiednich czynników.
Wydobyciem na powierzchnię tych surowców zajmują się kopalnie, a dokładniej – przy pomocy specjalistycznych maszyn, narzędzi oraz sił własnych, zatrudnieni tam pracownicy czyli górnicy.

Kopalnie ze względu na rodzaj metody pozyskiwania kopaliny dzielimy na:
– kopalnię odkrywkową,
– kopalnię głębinową,
– kopalnię otworową.
Do minerałów znajdujących się w kopalniach możemy zaliczyć: węgiel brunatny, gaz ziemny, mangan, rudę żelaza, cynku i cyny, boksytu, ołów, srebro, złoto i wiele innych, ale najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej wykorzystywanym jest węgiel kamienny.

Praca w kopalni

Głównym obszarem, skupiającym znakomitą większość kopalń węgla kamiennego jest Śląsk – tam wydobycie węgla kamiennego jest zdecydowanie największe.
Nie od dziś wiadomo, że praca górnika należy do jednej z najbardziej ciężkich i trudnych prac fizycznych.

Duże znaczenie ma również bezpieczeństwo ludzi pracujących w kopalniach – prace odbywają się pod ziemią na znacznych głębokościach, w bardzo niekomfortowych warunkach, a dodatkowym zagrożeniem jest ograniczenie świeżego powietrza oraz gromadzący się gaz – metan.

Najczęściej wykonywane roboty górnicze

Roboty górnicze polegają głównie na wydobyciu węgla, ale nie jest to jedyna praca – prace pod ziemią obejmują zabezpieczanie korytarzy i wyrobisk, utrzymywanie ich w nienagannym stanie pod względem bezpieczeństwa, likwidowanie wyeksploatowanych obszarów, drążenie wyrobiska i innych tego typu czynności.
Są to prace podstawowe, natomiast do robót specjalistycznych można zaliczyć:
– różnego rodzaju roboty murarskie, betoniarskie oraz zbrojeniowe,
projektowanie i ustawianie tam wentylacyjnych, oporowych,
izolacyjnych i innych,
– wykonywanie remontów oraz konserwacji wyrobisk i ich otoczenia,
zbrojenie ścian,
– montaż i demontaż urządzeń pomocniczych, transportowych takich jak
kolejki, kołowroty oraz lokomotywy elektryczne i spalinowe,
– montaż i demontaż urządzeń klimatyzacyjnych, wodnych i innych tego
typu, a także przebudowę wyrobisk i skrzyżowań.

Wszystkie prace wykonywane są przez przeszkolonych górników pod nadzorem specjalistów z zakresu górnictwa.

Roboty górnicze- zsrg.pl

Podziel się