Nieznane często budzi nasz niepokój. To zrozumiałe, że przed pierwszą wizytą u psychoterapeuty możemy czuć się niekomfortowo, nie do końca wiedząc z czy możemy się spotkać i jak będzie ona przebiegała. Czy należy się do niej jakoś przygotować, czy będą nam zadawane trudne pytania? Poniższy artykuł ma za zadanie przybliżyć kształt i przebieg pierwszej wizyty u psychologa .

Kiedy zgłosić się do psychologa?

Podjęcie decyzji o umówieniu się na wizytę do psychoterapeuty często nie bywa łatwa. Decyzję tę podejmujemy zazwyczaj w trudnym okresie swojego życia. Zmagając się dodatkowo z obawami związanymi z tym jak będzie ona przebiegała, czego od nas wymagała oraz co pomyślą sobie inni, gdy się o tym dowiedzą. Wizytę tę jednak warto traktować jak wizytę u każdego innego specjalisty, do którego zgłaszamy się w przypadku problemów ze zdrowiem.

Zdrowie psychiczne zachowane w dobrej kondycji jest fundamentem komfortu naszego funkcjonowania, dlatego warto dać sobie pomóc w sytuacjach, gdy sami czujemy się zbyt obciążeni i nie możemy w pojedynkę przezwyciężyć życiowych trudności. Nikt, ani nawet Ty sam nie wymagasz od siebie samodzielnego opatrywania złamanej ręki.

Dlaczego więc w przypadku trudności psychicznych tak często udajemy, że problemu nie ma i z różnych przyczyn decydujemy się na pozostawienie sytuacji samej sobie. Złamana ręka nieopatrzona przez specjalistę będzie goiła się długo dużej, nie zrośnie się prawidłowo i nieodwracalnie będzie naszym kalectwem. Sytuacja ze zdrowiem psychicznym jest analogiczna. Nie bagatelizuj takich sytuacji.

Jak wybrać psychologa?

Obecnie w Internecie ogłasza się wielu psychologów i psychoterapeutów. Ważne jest to, aby pamiętać, że niezależnie od tego na kogo finalnie się zdecydujemy osoba ta jest w obowiązku poinformować nas czy nurt, w którym pracuje jest najwłaściwszą metodą do pracy nad problemem, który zgłaszamy.

Nurtów jest co najmniej kilka, ale co ważne ich głównym celem jest pomoc w rozwiązywaniu życiowych trudności. Prawdą jest, że pewne nurty lepiej sprawdzają się w przypadku określonych problemów. Poniżej przedstawiam kilka przykładów, co nie oznacza, że jest to główny wyznacznik.

  • Nurt poznawczo-behawioralny – fobie, napady lęku
  • Nurt humanistyczno- egzystencjalny – problemy w relacjach z innymi, z samooceną
  • Nurt psychodynamiczy – zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości
  • Nurt Gestalt – zaburzenia natury psychosomatycznej

Pozostałe nurty za pomocą, których można przepracować każdą zgłaszaną trudność to: nurt, psychoanalityczny , systemowy oraz integracyjny.

Jak przebiega wizyta u psychologa?

Każda wizyta za zwyczaj rozpoczyna się wywiadem. Psycholog w celu zorientowania się w zgłaszanej problematyce musi poznać główne determinanty, środowisko oraz aktualną sytuację życiową w jakiej znajduje się osoba zgłaszająca problem. Pytania dotyczą kwestii podstawowych takich jak wiek, stan cywilny, zawód, status materialny, ale i stan zdrowia, regularność snu.

Badają również historię, środowisko rodzinne, jakość relacji z innymi ludźmi, oczekiwania wobec terapii oraz jak osoba zgłaszająca problem opisuje swoje trudności. Taki wywiad może trwać od 1 do 3 sesji i nazywany jest konsultacją. Po odbyciu konsultacji podejmowana jest decyzja dotycząca dalszych losów spotkań. Jeśli psycholog, psychoterapeuta uważa, że może pomóc w zgłaszanych trudnościach i osoba zgłaszająca problem również jest zainteresowana taką formą wsparcia rozpoczyna się wówczas proces terapeutyczny.

Czas trwania takiego procesu może zostać określony tuż po odbyciu konsultacji lub późnej z uwagi na to, że zależy to od wielu czynników, takich jak zaangażowanie w pracę, otwartość, gotowość jak i również to jak szybko pojawiają się postępy. Może się również okazać tak, że zostaniemy skierowani to psychoterapeuty pracującego w innym nurcie bądź do psychiatry.

 

Autor artykułu:
Artykuł został przygotowany przez firmę Empatio – Poradnię Psychologiczną Magdaleny Senderowskiej z Wrocławia
Podziel się