W Polsce tematyka odszkodowań obejmuje w swoim zakresie bardzo szerokie spectrum sytuacji, dlatego też wiele osób nie jest w stanie samodzielnie się w niej odnaleźć. Możemy wymienić ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne. W naszym kraju największym zainteresowaniem cieszą się oczywiście ubezpieczenia obowiązkowe OC/AC, ubezpieczenia na Życie oraz ubezpieczenia powypadkowe (NNW). Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla wszystkich tych osób, które chcą dowiedzieć się od czego tak naprawdę należy zacząć dochodzenie odszkodowania i na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Czym tak naprawdę jest odszkodowanie?

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na proste pytanie – czym jest odszkodowanie i jak je uzyskać. Najprościej rzecz ujmując, odszkodowanie to nic innego jak rodzaj świadczenia, którego głównym celem jest przede wszystkim wyrównanie poniesionej szkody, powstałej na skutek naruszenia naszych dóbr przez osoby trzecie. Warto wspomnieć o tym, że odszkodowania mogą mieć nie tylko formę rekompensaty finansowej, ale również restytucji naturalnej. Wszelkie szkody dzielimy z kolei na te o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

W jaki sposób można dochodzić odszkodowania?

Niestety w wielu sytuacjach osoby poszkodowane nie mają zielonego pojęcia, iż przysługuje im odszkodowanie lub też nie wiedzą jak z niego skorzystać. W przypadku większości spraw związanych z odszkodowaniem bardzo ważną kwestią jest nasza szybka reakcja, dlatego też warto skorzystać z fachowej pomocy prawnej.

W miejscowości Łódź można znaleźć bardzo wiele doświadczonych Kancelarii Prawnych, które mogą pomóc nam w kryzysowych sytuacjach. Pomoc dobrego prawnika w wielu sprawach jest niezbędna, ponieważ większość Towarzystw Ubezpieczeniowych zasady wypłaty odszkodowania zawiera w umowach, które dla zwykłych interesantów mogą wydawać się mało zrozumiałe.

Na podstawie doręczonej umowy (OWU) adwokat lub doradca prawy, będzie mógł ustalić, czy mamy tak naprawdę podstawy do ubiegania się o odszkodowanie. Jeżeli przysługiwać będzie nam odszkodowanie, to adwokat automatycznie pomoże nam przygotować odpowiednie dokumenty i podpowie w jaki sposób argumentować poszczególne kwoty roszczeniowe.

Pamiętać należy również i o tym, że z specjalistycznej pomocy prawnej możemy skorzystać również wtedy, gdy wcześniej złożyliśmy dokumenty odszkodowawcze i niestety otrzymaliśmy odmowę.

Dochodzenie odszkodowania.

Bardzo ważnym punktem jest ustalenie okoliczności zdarzenia. W pierwszej kolejności należy jak najszybciej skompletować wszystkie dokumenty, które pozwolą określić nie tylko zakres, ale również wysokość szkody. Przydatne mogą okazać się zwykłe zdjęcia, które dokumentują wyrządzoną szkodę i ilustrują doznany uszczerbek na majątku lub zdrowiu. Warto zebrać także wszystkie rachunki i faktury VAT.

W niektórych sprawach trzeba będzie zlecić przygotowanie kosztorysu przez podmiot, który daną szkodę będzie usuwał. Mowa tutaj miedzy innymi o firmach remontowych albo o warsztatach samochodowych. Jeżeli odszkodowanie dotyczy wypadku w pracy, to należy dołączyć także specjalny protokół okoliczności wypadku (BHP) i specjalną kartę wypadku w pracy.

Jakie są rokowania na wygranie rozprawy i ile ona trwa?

Pamiętać należy o tym, że każda sprawa o odszkodowanie jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego też nie można ustalić kiedy zostanie podany wyrok i jaka będzie decyzja sądu. Korzystając z profesjonalnej pomocy prawnej znacząco zwiększamy jednak szanse na uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania i co najważniejsze w ten sposób unikniemy wielu nieprzyjemnych i stresujących doświadczeń.

W dzisiejszych czasach Zakłady Ubezpieczeń bardzo często dążą do jak najszybszego zawarcia ugody, czyli specjalnej umowy na mocy której otrzymujemy od ubezpieczyciela określoną kwotę pieniędzy, ale jednocześnie zrzekamy się prawa do dochodzenia świadczeń w przyszłości.

Podziel się