Składanie PIT-ów drogą elektroniczną stanowi dla podatników spore ułatwienie. Nie jest więc zaskakujące, że z roku na rok coraz więcej osób korzysta z tej możliwości. Mimo to, coroczne rozliczenie w dalszym ciągu wymaga wypełniania wniosków. Aby to zmienić, powstał pomysł dotyczący nowej usługi „Twój e-PIT”. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić ją 15 lutego 2019 r.

„Twój e-PIT” – 2 kroki do rozliczenia podatkowego

Celem nowej usługi jest likwidacja obowiązku samodzielnego wypełniania deklaracji PIT oraz ułatwienie rozliczania ulg. W praktyce, rozliczanie skupiało się będzie na dwóch krokach.

Po pierwsze, Krajowa Administracja Skarbowa udostępni na Portalu Podatkowym wypełnioną deklarację podatkową. Podczas jej przygotowywania KAS oprze się na informacjach uzyskanych od płatników oraz odliczeniach i ulgach, które podatnik wskazał w zeszłorocznym zeznaniu. Drugi krok należał będzie do podatników, którym zaoferowane zostaną 4 możliwości postępowania:

  • Brak podjęcia jakichkolwiek działań – wówczas urząd sam rozliczy daną osobę na podstawie przygotowanego e-PIT.
  • Sprawdzenie wypełnionej deklaracji i jej pełna akceptacja.
  • Uzupełnienie przygotowanego e-PIT poprzez dodanie informacji dotyczących odliczeń i Organizacji Pożytku Publicznego.
  • Rezygnacja z e-PIT i podjęcie decyzji o samodzielnym rozliczeniu.

Prawo do korzystania z ulg

Warto zauważyć, że podatnicy nie będą zobowiązani do dostarczania urzędowi skarbowemu dokumentów potwierdzających możliwość skorzystania z odliczeń i ulg. Informacje te zostaną pobrane z systemów informacyjnych KAS i z rejestrów instytucji zewnętrznych w sposób automatyczny.

Ponadto, należy dodać, że dostęp do usługi „Twój e-PIT” otrzymają podatnicy, którzy uwierzytelnią swoją osobę na Portalu Podatkowym za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych autoryzacyjnych.

Wprowadzenie nowej usługi wiąże się z obowiązkiem przygotowania nowego Portalu Podatkowego oraz nowych rozwiązań prawnych. Warto się nad nimi pochylić, ponieważ planowane zmiany jeszcze bardziej ułatwią rozliczanie podatków.

——–

Marek Matuszek

kadrowiec.eu

Podziel się