Prawo pracy określa prawa oraz obowiązki pracodawców i pracowników. Adwokat – z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem – w razie potrzeby będzie świadczyć fachową pomoc zarówno jednym, jak i drugim. Obsługa prawna może dotyczyć klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.

Pomoc w zakresie prawa pracy

Na początek warto zaznaczyć, że według obowiązujących przepisów pracownik to osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru albo spółdzielczej umowy o pracę.

Natomiast pracodawcą jest jednostka organizacyjna, nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej, a także osoba fizyczna (jeżeli zatrudniają one pracowników). Pomoc prawna dotycząca prawa pracy świadczona jest obu stronom, co jest bardzo ważne, gdyż prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających społeczeństwo dziedzin prawa.

Wiele osób zatrudnionych jest w oparciu o umowę o pracę, z czego wynikać różnego rodzaju roszczenia. Pojawiać się one mogą zarówno w konfiguracji pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi.

Pomoc prawna może dotyczyć między innymi spraw o: zapłatę za godziny nadliczbowe, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy czy też odszkodowanie.

Usługi prawne z zakresu prawa pracy

Czynności w postępowaniu sądowym podejmowane przez adwokata dotyczą: pomocy w uzyskaniu odszkodowania, sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa pracy, przygotowania pozwu i dalszych pism procesowych, pomocy w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami w sporach indywidualnych i zbiorowych, negocjacji ugody sądowej, reprezentacji w toku postępowania sądowego (dot. sądów wszystkich instancji), przygotowywanie apelacji od niekorzystnego wyroku.

Warto dodać, że adwokat może reprezentować swoje klienta nie tylko przed sądem, ale również przed organami państwowymi (takimi jak ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy). Uczestniczy on także w prowadzeniu negocjacji w postępowaniach sądowym i pozasądowych (tzn. w mediacjach).

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria Adwokacka Ewelina Papaj-Gajek

Podziel się