Dzisiaj jesteśmy otoczeni ogłoszeniami. Pojawiają się one w wielu, bardzo różnych miejscach oraz dotyczą niezliczonej liczby kwestii. Czy zatem można wskazać uniwersalne cechy dobrego ogłoszenia? Postanowiliśmy spróbować!

Ogłoszenia nienachalne

Wydaje się, że niezależnie od tego, czego dotyczą ogłoszenia, skuteczniejsze są te nienachalne. Jeśli jesteśmy nękani przez reklamodawcę wszystkimi dostępnymi kanałami, zaczyna on budzić w nas negatywne emocje.

Dominuje frustracja, co raczej zmniejsza szansę odpowiedzi na ogłoszenie. Jeśli ogłoszenie jest sformułowane w sposób zbyt reklamowy, niejako narzucający skorzystanie z oferty, prawdopodobieństwo że odbiorca rzeczywiście zdecyduje się na kontakt z reklamodawcą, maleją.

Dlatego też najlepiej jest przygotowywać ogłoszenia nienachalne, proste w przekazie, zawierające informacje z minimalną ilością perswazji. Ważne jest też, aby prezentować je w sposób, który nie budzi frustracji.

Cenne konkrety

Wiele ogłoszeń to bloki tekstów, które nie niosą żadnego konkretnego przekazu lub też trudno odnaleźć w nich konkrety. Czasami wynika to z tego, że przedmiot ogłoszenia jest po prostu nieatrakcyjny, a wydawca próbuje zaciekawić nim odbiorcę.

Często też wynika to z braku umiejętności poprawnego tworzenia ogłoszeń. Odbiorcy doceniają konkrety, ponieważ ogłoszenia przeglądają po to, aby rzeczywiście się czegoś dowiedzieć i być może znaleźć produkt czy usługę, których szukają. Dlatego też za wzory ogłoszeń można uznać te zamieszczane w dobrych biuletynach. Wydawcy biuletynów dbają o wysoką wartość merytoryczną ogłoszeń.

Poprawna forma ogłoszeń

Z pewnością forma, jaką zastosowano, pisząc ogłoszenie, również ma znaczenie. Należy stosować krótkie, zrozumiałe zdania. W przypadku dłuższych treści niezbędne będą akapity. Konieczne jest też stosowanie nagłówków, wskazane są wypunktowania. Wszystko po to, aby ogłoszenie było przejrzyste. Dzięki temu będzie się je dobrze czytało. Tym samym wzrasta prawdopodobieństwo, że odbiorca nie odrzuci ogłoszenia przed przeczytaniem go do końca.

Zapraszamy po więcej informacji: Ogłoszenia Czapury.

Podziel się