Wiele osób profesję komornika oraz windykatora traktuje jako taką samą. W końcu każdy z nich zajmuje się odzyskiwaniem długów. W rzeczywistości jednak osoby na takich stanowiskach mają zupełnie inne uprawnienia. Czym zatem zajmuje się komornik, a czym windykator?

Długi najlepiej oddawać terminowo. Dzięki temu można łatwo uniknąć problemów wynikających z opóźnień w ich spłacie. Gdy klient nie płaci za rachunki, nie oddaje rat pożyczki lub też nie opłaca faktury, w takim przypadku wierzyciel może udać się do odpowiedniego specjalisty w dziedzinie odzyskiwania długów.

Windykator – nakłania dłużnika do oddania należności

Windykator to osoba zajmująca się windykacją, czyli odzyskiwanym długów. Najczęściej jest on zatrudniony w firmie windykacyjnej, która zajmuje się współpracą z wierzycielami, aby pomagać im w odzyskaniu należności.

Praca windykatora polega przede wszystkim na nakłanianiu dłużnika do oddania należności. W tym celu firmy windykacyjne stosują różne metody, na przykład mogą być to:

  • windykacja telefoniczna, czyli dzwonienie i wysyłanie wiadomości
  • windykacja listowna, czyli przesyłanie do dłużnika listów z informacją o długu
  • windykacja internetowa, czyli kontakt przez e-mail, komunikatory internetowe
  • windykacja osobista, czyli wizyta windykatora u dłużnika

Windykator nie ma przy tym takich samych uprawnień jak komornik Gliwice czy w innym mieście. Nie może on zatem zajmować mienia dłużnika, na przykład jego ruchomości, nieruchomości. Wielu dłużników unika kontaktów z windykatorami, ale warto wskazać, że to ostatni dzwonek przed przekazaniem sprawy do sądu, a potem do komornika. Współpraca z windykatorem pozwala zatem na uniknięcie egzekucji komorniczej.

Komornik – ma prawo do zajmowania mienia dłużnika

Z kolei komornik jest funkcjonariuszem państwowym, który zajmuje się odzyskiwaniem należności na drodze egzekucji komorniczej. Ma on prawo do zajmowania mienia dłużnika, na przykład jego nieruchomości, ruchomości, pensji, renty, emerytury czy oszczędności zgormadzonych na koncie bankowym.

Egzekucja komornicza prowadzona jest po uzyskaniu wyroku sądowego przeciwko dłużnikowi. Wyrok ten musi mieć formę tytułu wykonawczego, a także musi być opatrzony klauzulą wykonalności. Wtedy wierzyciel może przekazać sprawę do komornika, który w jego imieniu zajmuje się odzyskaniem należności.

Gdy zatem konieczne jest odzyskanie długu na podstawie wyroku, wierzycielowi pomoże komornik sądowy Gliwice to jedno z tych miast, w którym można skorzystać tego typu pomocy. Kancelarie komornicze działają przy sądach rejonowych.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Podziel się