Kredyt i pożyczka stanowią zamiennie używane pojęcia. Należy jednak zaznaczyć, że nie dotyczy to tej samej usługi, a skutki prawne w obu przypadkach mogą się diametralnie różnić. Zamienne stosowanie tych pojęć wynika z prostej przyczyny, bowiem w przypadku kredytu i pożyczki wspólnym mianownikiem jest zaciągnięcie długu.

Warto jednak wspomnieć o zasadniczych różnicach pomiędzy kredytem a pożyczką. Z definicji kredytu wynika, iż jest to kwota środków pieniężnych, jaką instytucja finansowa zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy. Wszystkie ustalenia zawarte są w stosownej umowie, w której również określa się kwotę, czas i odsetki.

Kredyt przyznaje się wówczas, gdy zdolność kredytowa kredytobiorcy zostanie pomyślnie zweryfikowana przez daną instytucję finansową. Owa zdolność oznacza bowiem, że posiadamy realną możliwość uiszczania comiesięcznych rat spłaty naszego zobowiązania. Definicja pożyczki natomiast regulowana jest wyłącznie przepisami Kodeksu Cywilnego, z której wynika iż udzielić ją może każdy właściciel pieniędzy, zarówno jako osoba prywatna jak i instytucja. Jedną z takich firm jest kredytok.pl.

Zasady jakie proponują nie są zbyt rygorystyczne, a pieniądze często w odróżnieniu od zobowiązań kredytowych mogą zostać wydane na dowolny cel. Pożyczki pozabankowe stanowią w dzisiejszych czasach atrakcyjną alternatywę dla długoletnich bankowych kredytów. W kredytok.pl. wszystkie warunki zobowiązania ustalane są indywidualnie. Często proponowane są stałym klientom pożyczki bez oprocentowania. Wszystko zależne jest od tego co nam zaproponuje rozmówca i na jakie warunki przystaniemy.

Warto jest jednak zanim zaciągniemy jakiekolwiek zobowiązanie, niezależnie czy jest to kredyt bankowy czy pożyczka u dowolnej osoby czy instytucji zapoznać się ze wszystkimi punktami umowy. Należy pamiętać, że nieznajomość prawa wcale nie zwalnia nas z odpowiedzialności jego przestrzegania, a zaciągnięte zobowiązania i tak musimy kiedyś spłacić. Warto jest więc uniknąć stresu i nieprzyjemności z tytułu niespłaconych, pożyczonych pieniędzy.

Podziel się