Współczesny świat charakteryzuje się dużo szybszym tempem zmian niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Zmiany następują głównie w obszarze technologii oraz prawa. Obydwie te dziedziny z roku na rok stają się coraz bardziej złożone, wymagające kompleksowej wiedzy oraz szerokiego doświadczenia, a co za tym idzie stanowią poważne wyzwanie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Pomóc poradzić sobie z tym wyzwaniem mogą odpowiednie szkolenia.

Kapitał ludzki to największa wartość każdego przedsiębiorstwa. Co robić jednak, gdy pracownicy nie nadążają za tempem zmian technologicznych oraz prawnych? W przeszłości wiedza zdobyta przez pracowników w trakcie studiów bądź w szkole pozwalała im sprawnie funkcjonować na rynku pracy przez wiele lat.

Dzisiaj zmiany postępują tak szybko, że wiedza nabyta w trakcie formalnej edukacji ulega dezaktualizacji dużo szybciej. Stąd też tak ważne jest, aby wdrażać w przedsiębiorstwie stałe programy podnoszenia kwalifikacji pracowników, poszerzania zasobów wiedzy oraz zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.

„Pomóc w tym może badanie potrzeb szkoleniowych, które powinno obejmować zarówno aktualne jak i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa, a także analizę posiadanych zasobów ludzkich, kompetencji zatrudnionych pracowników i obszarów, które wymagają wsparcia.” – mówi Anna Gajewska z Eventis.pl

Wsparciem takim mogą być szkolenia, które pełnią kilka głównych funkcji:

Adaptacyjna funkcja szkoleń – jej celem jest stałe dostosowywanie wiedzy oraz umiejętności pracowników do warunków działalności w danej branży, obszarze czy też na stanowisku pracy. Wraz z pojawianiem się nowych technologii, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa pracownicy powinni być wspierani w rozwoju umiejętności posługiwania się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Podobnie rzecz ma się w obszarze prawa, gdzie zmiany pojawiają się wyjątkowo często, a ich potencjalna nieznajomość może rodzić poważne konsekwencje prawno-finansowe.

Modernizacyjna funkcja szkoleń – jej nadrzędnym celem jest odświeżenie wiedzy w danej dziedzinie, a także zbudowanie świadomości pracowników co do kierunków zmian, a także tworzenie kultury otwartej na wdrażanie zmian.

Pozwala to przewidywać przedsiębiorstwom konsekwencje pojawiających się na rynku zmian i dostosować się zanim na dobre staną się obowiązującym standardem.

Społeczna funkcja szkoleń – nie od dzisiaj wiadomo, że człowiek jest istotą społeczną, a sprawne firmy potrzebują sprawnie współpracujących zespołów. Szkolenia są doskonałą metodą rozwijania umiejętności interpersonalnych niezbędnych do sprawnego komunikowania się z innymi pracownikami, zarządzania współpracą czy efektywnym wykorzystaniem czasu pracy.

Innowacyjna funkcja szkoleń – szkolenia i kursy mogą pozytywnie wpływać na kształtowanie kultury testowania i innowacyjności, otwierać pracowników na poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań między innymi poprzez analogie pochodzące z innych dziedzin oraz pobudzanie kreatywności, dążenia do zmian i kwestionowania zastanego status quo.

„We wspieraniu innowacji dobrze sprawdzają się zarówno szkolenia miękkie – budujące odpowiednie postawy innowacyjne, jak i twarde pozwalające przekazać wiedzę na temat już wdrożonych w innych branżach innowacjach.” – mówi Adrian Nowak, specjalista ds. szkoleń z portalu WeLearn.pl

Kto nie zmienia się stoi w miejscu, a kto stoi w miejscu wcześniej czy później zginie na szybko zmieniającym się i konkurencyjnym rynku. Dlatego warto wdrażać programy rozwoju pracowników i nie traktować szkoleń jako jednorazowego działania ukierunkowanego na poprawę umiejętności zasobów ludzkich.

Podziel się