Czasem w życiu bywa tak, że dwie kochające się osoby na pewnym etapie życia decydują się na rozwód. Miłość przeminęła, doszło do zdrady, czy też zawiniło zaniedbanie z którejś ze stron. W polskim prawie małżeństwo jest objęte szczególną ochroną, tak więc małżonkowie nie mogą w żadnym wypadku samodzielnie się rozstać.

Kwestia wspólnego majątku, dzieci, czy też innych zobowiązań, które łączą dwie osoby uniemożliwia przeprowadzenie im rozwodu na własną rękę.

Rozwody w Płocku są tak samo częstym zjawiskiem, jak rozwody w innych częściach Polski. Małżeństwo ma charakter cywilny, nie mniej jednak, aby wejść w jego status, należy obowiązkowo zawrzeć umowę małżeńską, czy to w formie ślubu cywilnego, czy też w formie fakultatywnej. Rozwód natomiast jest metodą zerwania tegoż związku zawartego na piśmie i może wystąpić tylko za wyrokiem sądu. Kto zatem może prowadzić takie sprawy rozwodowe?

Rozwód = zerwanie przysięgi małżeńskiej

Sprawy rozwodowe mogą być prowadzone zarówno przez radcę prawnego, jak i adwokata. Do obowiązków przedstawiciela będzie należało między innymi przyjęcie pisma otwierającego sprawę – inaczej zwanego pozwem – założenie aktu całej sprawy, dołączenie pism procesowych, ustalenie terminu rozprawy lub też rozpraw, jeżeli jedna nie wystarczy, a także wydanie orzeczenia na koniec całego postępowania – takiego, w którym znajdą się wszystkie informacje odnośnie rozwodu, alimentów, podziału majątku i tak dalej.

Małżonkowie nie mogą podczas rozwodu korzystać z usług jednego i tego samego adwokata, ponieważ rozwód to, tak naprawdę, walka o majątek i dalsze życie wspólnych dzieci.

Rzadko zdarza się tak, że rozstanie przebiega bez żadnych komplikacji i byli małżonkowie dzielą się wszystkim po połowie, a jeszcze rzadziej zdarza się, żeby któryś z małżonków oddał drugiemu wszystko, nie żądając nic w zamian. Takie przypadki zdarzają się tylko na filmach, rzeczywistość wygląda niestety zupełnie inaczej.

Podczas wizyty u adwokata osoba poszkodowana dowie się, co należy przygotować, aby móc wszcząć proces rozwodowy. Pomoc adwokata jest tutaj kluczowa, ponieważ oprócz samego pozwu pomaga on w przygotowaniu innych dokumentów, takich jak: pozew o alimenty lub separację, wniosek o zniesienie separacji, o podział majątku, czy też o uregulowanie stosunków z dzieckiem.

Ile może trwać taka sprawa rozwodowa?

W zależności od tego, jakie wymagania i żądania ma każdy z małżonków, sprawa rozwodowa może ciągnąć się miesiącami, ale równie dobrze może zakończyć się już po pierwszej rozprawie. Sąd w takim wypadku przesłuchuje samych małżonków i udziela im rozwodu pod warunkiem, że nie mają oni wspólnych dzieci, a ich sytuacja nie jest skomplikowana.

Sprawa wygląda zupełnie inaczej, jeżeli para ma przynajmniej jedno dziecko, albo oboje żądają od siebie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiej połówki. Sprawa rozwodowa może wtedy wyglądać nieco inaczej i mogą do niej dołączyć również zeznania świadków, którzy poświadczą o niepokojącym zachowaniu i winie któregoś z poszkodowanych.

Czy sąd może uznać rozwód za niemożliwy do zrealizowania?

Najczęstszą przyczyną rozpadu związku dwóch osób, jest – co wcale nie jest żadnym zaskoczeniem – zdrada. Nie we wszystkich jednak przypadkach rozwody są możliwe, a chodzi tutaj o sytuacje, w których pozew o sądowe rozwiązanie przysięgi małżeńskiej wnosi osoba winna rozpadowi małżeństwa.

W tym wypadku poszkodowany współmałżonek, albo współmałżonka może, albo zgodzić się na wszczęcie postępowania albo nie. Inną przesłanką może być również dobro małoletnich dzieci, które małżonkowie mają i wychowują wspólnie – chodzi tutaj o dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

Rozwód to zatem dość poważna sprawa, ponieważ prowadzi do całkowitego rozpadu więzi dwóch osób. Czasem jednak decyzje o rozwodzie podejmowane są pochopnie i całkowicie bezpodstawnie, warto zatem udać się po pomoc do kancelarii adwokackiej i dowiedzieć się, czy na pewno powód, dla którego chcemy się rozwieźć, to dobry powód.

Podziel się