Ludzie starsi, schorowani lub mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, bardzo często potrzebują zaufanego pełnomocnika. W tym celu muszą złożyć jednostronne oświadczenie na piśmie, w którym do działania w ich imieniu upoważniona zostanie konkretna osoba. Takie pełnomocnictwo może mieć ogólny charakter, bądź też dotyczyć jedynie określonych czynności. Najlepiej sporządzić je w formie notarialnego poświadczenia podpisu, bądź też aktu notarialnego.

Notarialne poświadczenie podpisu

Jeżeli sytuacja mocodawcy uniemożliwia mu podpisanie dokumentu w sposób samodzielny, może złożyć jedynie odcisk palca. Notariusz nie musi przygotowywać dokumentu w kancelarii – może to zrobić zarówno w domu mocodawcy, jak i szpitalu. Konieczna jest jednak pewność, że klient w pełni zrozumiał treść umowy oraz konsekwencje jej zatwierdzenia.

Niektóre czynności prawne zawsze wymagają podpisania aktu notarialnego. Dotyczy to np. sprzedaży nieruchomości, w przypadku której notarialne poświadczenie podpisu może się okazać niewystarczające. Wówczas oryginał dokumentu dysponowany jest przez pełnomocnika.

Akt notarialny

Rozwiązaniem wygodniejszym od notarialnego poświadczenia podpisu jest akt notarialny. Takie ustanowienie pełnomocnictwa umożliwia załatwianie praktycznie wszystkich spraw w imieniu mocodawcy. Zasady sporządzenia aktu notarialnego opierają się jednak na podobnych zasadach, co zwykłe poświadczenie podpisu.

Notariuszowi przysługuje jednak możliwość wydania nieograniczonej liczby kopii dokumentu. Mocodawca ma prawo odwołania pełnomocnictwa, natomiast pełnomocnik może się go zrzec.

Poświadczenie podpisu czy akt notarialny?

Możliwość sporządzenia pełnomocnictwa to rozwiązanie polecane zwłaszcza wówczas, jeżeli pełnomocnik ma za zadanie wykonywać wiele różnych czynności dla mocodawcy. Taką usługę jest w stanie wykonać zamieszkujący Gliwice notariusz .  Za sporządzenie aktu notarialnego pobierane jest niewysokie wynagrodzenie – maksymalnie kilkadziesiąt złotych plus VAT.

Jeżeli pełnomocnictwo zakłada wykonywanie wielu działań w imieniu klienta, kwota może być wyższa.

eMarketing może być prosty - Akademia eMarketingu
Podziel się