Identyfikatory znajdują zastosowanie w każdej branży i w każdym miejscu, w którym konieczne jest potwierdzenie tożsamości pracowników. Można więc znaleźć je na halach produkcyjnych, w bankach, w agencjach, laboratoriach czy przychodniach. Identyfikatory noszone są także na konferencjach, a także przez większość osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

Dzięki identyfikatorom do razu wiadomo, z kim ma się do czynienia i można w prosty sposób potwierdzić, czy dana osoba jest rzeczywiście przedstawicielem danej placówki czy firmy.

Identyfikator firmowy
Identyfikator firmowy przeznaczony jest przede wszystkim do celów reprezentatywnych. Wykorzystywany jest więc przez przedstawicieli handlowych, obsługę klienta czy inne osoby, które w pracy mają do czynienia z dużą ilością ludzi. Dzięki identyfikatorom firmowym z łatwością można odróżnić pracowników od osób trzecich, potwierdzić ich tożsamość, a także podkreślić wykonywaną funkcję.

Identyfikator firmowy jest źródłem podstawowych informacji o osobie go noszącej. Dzięki temu możliwe jest dokonanie szybkiej identyfikacji. Noszenie identyfikatorów to także możliwość weryfikacji uprawnień dostępu do określonych pomieszczeń czy danych.

Informacje na identyfikatorze firmowym
Identyfikator firmowy powinien zawierać takie dane jak imię i nazwisko pracownika, jak również zajmowane przez niego stanowisko. Ponadto zamieszczana jest na nim także nazwa firmy oraz jej logo, a niekiedy również zdjęcie pracownika. Mimo wejścia w życie RODO pracodawca nadal może wymagać od pracowników noszenia identyfikatorów firmowych.

Dostęp do podstawowych danych o pracowniku zapewnia bowiem bezpieczeństwo i sprawność działania danej instytucji. Przyjmuje się więc, że pracodawca ma możliwość przetwarzania danych od pracowników zgodnie z przepisami w celu realizacji uprawnień oraz obowiązków stron stosunku pracy. Ponadto, jeśli obowiązek ujawnienia przez pracownika pewnych danych regulowany jest przez przepisy wewnętrzne, nie narusza to postanowień ustawy.

Identyfikatory firmowe- http://studioid.pl/

 

Podziel się