W technice i przemyśle spotkamy wiele rodzai rurociągów: technologiczne i dalekiego zasięgu, naziemne jak i podziemne, mogą mieć różną przepustowość i być wykonane z różnego rodzaju materiałów. Jednak nie każdy laik zdaje sobie z tego sprawę podpory rurociągów są nieodłącznym elementem niemal każdej takiej konstrukcji.

Dlaczego konieczne jest stosowanie podpór?

Rurociągi mają często długość nie tyle wielu metrów co wielu kilometrów. A już podstawowa wiedza z zakresu fizyki uzmysławia, że przewody zmieniają swoją długość w zależności od temperatury. Odpowiedzialny za to jest współczynnik termicznej rozszerzalności liniowej. Będzie on zależał od materiału, z jakiego wykonano rurociąg.

Ale na zmiany długości rurociągu będzie też miała wpływ temperatura cieczy (ewentualnie gazu), która będzie nim przesyłana. Zmiany długości rurociągu mogą prowadzić do jego rozszczelnienia lub nawet pęknięcia. Dlatego właśnie konieczne jest stosowanie podpór, które mają stabilizować całą konstrukcję.

Jak działają podpory rurociągów?

Podpory rurociągów są bardzo ważnym elementem kompensacji całej konstrukcji, ponadto utrzymują jej ciężar i stabilizują. Najczęściej mają formę obejmy, którą umieszcza się w ściśle określonej odległości od innych. Na rozstaw obejm ma wpływ nie tylko rodzaj materiału, z jakiego wykonano rurociąg.

Ważna jest też grubość rur oraz rodzaj i temperatura przesyłanych substancji. Dodatkowo podpory rurociągów umieszcza się we wszystkich newralgicznych miejscach takich jak rozgałęzienia, zakręty czy punkty czerpalne.

Dzięki zamocowaniu odpowiednich podpór właśnie w takich miejscach możliwa jest niwelacja naprężeń związanych z wydłużaniem się rurociągów. Ważne jest jednak takie dopasowanie średnicy obejm stosowanych w podporach by nie podczas naprężeń rurociąg nie był narażony na uszkodzenia mechaniczne.

W wielu przypadkach prawo budowlane wymaga, by podpory rurociągów były wykonane z materiałów ognioodpornych. Najczęściej stosuje się podpory ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej, ślizgowe lub kulkowe.

Podziel się