W naszym życiu może zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji, które uniemożliwią nam bieżące spłacanie naszych zadłużeń. Po pewnym czasie może tego być tak dużo, że niestety mamy na karku komorników i windykatorów, jak również zwyczajnie nie wiemy co robić. Wtedy jedynym wyjściem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli niewypłacalności. Poniżej opisujemy jak ogłosić upadłość konsumencką oraz jak dokładnie wygląda cały proces składania wniosku o upadłość i czego należy się spodziewać.

Ocena sytuacji dłużnika

Pierwszym krokiem będzie oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Trzeba w nim dokładnie opisać sytuację, w jakiej znajdował się dłużnik, kiedy zaciągał swoje zobowiązania. Najprościej rzecz ujmując, należy przekazać informacje, jak w momencie zaciągania kredytu wyglądały perspektywy na jego spłatę. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, że są w żadnym wypadku nie ogłosi upadłości konsumenckiej, jeśli dłużnik wpadł w stan niewypłacalności przez swoje rażące błędy, czy specjalne działanie. Właśnie z tego powodu uzasadnienie wniosku o upadłość powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienie, iż nie było wyżej wymienionych sytuacji, a dłużnik miał prawo wtedy sądzić, że podoła spłacie wszystkich zadłużeń.

Bezsprzecznie należy wykazać każdą okoliczność, która będzie w takiej sytuacji działała na korzyść dłużnika. Czyli np. że dana osoba straciła pracę, czy też uległa wypadkowi, który uniemożliwiał jej wykonywanie niezbędnych czynności zarobkowych, tym samym doprowadziło to do niewypłacalności.

Postępowanie likwidacyjne

Tutaj następuje spieniężanie majątku dłużnika, aby jak najbardziej zadowolić wierzycieli i spłacić maksymalną kwotę zadłużenia. Kolejnym krokiem, który wykona sąd, będzie ustalenie specjalnego planu spłaty. W tym wypadku chodzi o to, że dłużnik maksymalnie przez 3 lata ma wpłacać na rzecz wierzyciela zadeklarowaną kwotę.

Warto tutaj jednak podkreślić fakt, że jeśli sąd dojdzie do wniosku, że sytuacja dłużnika jest tak dramatyczna, iż w żaden sposób nie jest on w stanie dokonywać nawet niewielkich opłat, to wtedy jego długi są całkowicie umarzane. Wtedy też następuje umorzenie wszystkich postępowań egzekucyjnych, które toczyły się wobec dłużnika.

Może to być więc jedno z najlepszych sytuacji, które pomoże pozbyć się komorników oraz wszelkich wierzycieli. Niemniej jednak, wszystko będzie zależało od tego, czy rzeczywiście popadnięcie w długi nie było spowodowane naszą niedbałością. Niestety często dzieje się tak, że ludzie zaciągają kolejne kredyty, jednakże doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż nie będą mieli szans na ich spłatę. Jeśli sąd dopatrzy się tego typu działania, to wtedy nie może być mowy o żadnym umorzeniu i ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Warto więc wszystko dokładnie przemyśleć i jeśli jest się w podobnej sytuacji, to ogłoszenie upadłości może być niekiedy jedynym wyjściem. O wszystkim jednak ostatecznie zdecyduje sąd, bada on bowiem wszystkie możliwości i przesłanki, a na końcu wydaje ostateczną opinię. Wiele będzie również zależało od złożonego wniosku i uzasadnienia.

Artykuł został przygotowany przez firmę EPS Legal.
Podziel się