W internecie znaleźć można mnóstwo serwisów na temat podatków i rozliczenia PIT. Często naszpikowane są fachowym słownictwem oraz nazwami i numerami ustaw. Dla osoby, która nigdy nie rozliczała PITu natłok informacji może utrudnić zdobycie podstawowej wiedzy, jakiej taka osoba szuka. Dlatego przedstawiamy podstawy rozliczenia PIT dla osób początkujących. Mamy nadzieję, że będą przydatne.

Co to w ogóle jest PIT?

PIT jest to podatek dochodowy od osób fizycznych (od angielskiego Personal Income Tax). Dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, osób fizycznych, którymi są, mówiąc prosto, zwykli podatnicy. Przepisy wyróżniają również tzw. osoby prawne, do których zaliczają się m. in. spółki z o. o. czy spółki akcyjne. Dla nich przeznaczony jest CIT (Corporate Income Tax).

Kto musi rozliczyć PIT?

Każdy, kto uzyskał jakieś dochody w trakcie roku, ma obowiązek na początku kolejnego roku złożyć deklarację PIT, w której wykazuje m. in. wysokość swoich dochodów oraz oblicza podatek dochodowy jaki ma do zapłacenia.

Wyjątkiem są osoby, które pracowały jedynie na umowę zlecenie albo umowę o dzieło i kwota wynagrodzenia nie przekroczyła 200 zł brutto. Takich dochodów nie trzeba wykazywać w deklaracji PIT.

Jak wysoki podatek będę musiał zapłacić?

W trakcie roku pracodawca potrąca od wynagrodzenia tzw. zaliczki na podatek dochodowy, które przekazuje co miesiąc do urzędu skarbowego. Na początku przyszłego roku nie musimy więc płacić całości podatku dochodowego, a jedynie ewentualną niedopłatę. Może się również okazać, że wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy będzie wyższa niż podatek, który mamy do zapłacenia. W takim przypadku po złożeniu deklaracji PIT urząd skarbowy zwróci nadpłatę.

W skrócie, wysokość podatku dochodowego to 18% od dochodu minus kwota 556,02 zł. Mamy również w Polsce wyższą stawkę podatku – 32%, ale jeśli jesteś młodą osobą, dopiero na początku swojej kariery zawodowej, zapewne nie przekroczyłeś progu 18% 😉

Przepisy przewidują również różne ulgi, np. ulgę na dzieci, ulgę rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych czy ulgę za wydatki na internet. Niektóre z nich zmniejszają kwotę dochodu, na podstawie którego obliczamy podatek, a niektóre już sam podatek. Ulgi to jednak temat na inny artykuł, dlatego nie będziemy tutaj zgłębiać tego zagadnienia.

Jak mam wypełnić PIT?

Jest wiele różnych deklaracji PIT, przeznaczonych dla różnych źródeł dochodu. Najczęściej wykorzystywanym formularzem jest PIT-37, przeznaczony dla osób, które pracowały na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Formularz ten wypełniamy na podstawie formularza PIT-11 otrzymanego od pracodawcy. Powinieneś dostać go do 2 marca 2015 roku. Będą tam zawarte informacje o wysokości Twoich dochodów w trakcie roku, o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy a także o pobranych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (od studentów, którzy pracują na umowę o dzieło albo zlecenie składek na ubezpieczenia pracodawcy zwykle nie pobierają). Wymienione w tym formularzu kwoty należy przepisać do odpowiednich komórek w formularzu PIT-37.

Jak złożyć PIT?

Najpopularniejszym ostatnio sposobem na złożenie PIT jest złożenie go przez Internet. Służy do tego system e-Deklaracje przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Aby PIT został przyjęty przez urząd skarbowy należy skorzystać z tego systemu (można skorzystać z niego również wykorzystując program do PIT), nie należy więc wysyłać PITu po prostu mailem.

Można również złożyć PIT tradycyjnym sposobem – osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą.

RozliczeniePit.pl
Artykuł został przygotowany przez serwis rozliczeniepit.pl – porady i instrukcje do deklaracji PIT oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT.
Podziel się