Inwestowanie w pary walutowe i kontrakty CFD rynku Forex wymusza szybkie podejmowanie niejednokrotnie bardzo trudnych decyzji. W wyniku tego na uszczerbek narażona jest psychika tradera.

Życie w ciągłym stresie związanym z inwestowaniem na Forexie powoduje poważne problemy natury psychologicznej. Dlatego warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić i zmniejszać poczucie nieustającego napięcia.

Strach inwestora

Uczuciem towarzyszącym inwestorom w czasie handlu na Forexie jest bardzo często strach o popełnienie błędu. W naszym organizmie uczucie to zaczyna w sposób instynktowny wyzwalać chęć ucieczki lub podjęcia walki z domniemanym wrogiem. Życie w ciągłym, przedłużającym się lęku jest wyniszczające, dlatego trzeba wiedzieć, jak sobie radzić ze strachem i jak go skutecznie pokonać. Strach ogranicza umiejętności tradera na rynku Forex, zwłaszcza wtedy, gdy jest to początkujący inwestor lub osoba, która ma za sobą niewiele doświadczeń inwestycyjnych (sprawdź: Edukacja XTB).

Umysł inwestora w warunkach stresowych może zostać zawładnięty przez strach, a to powoduje, że jego decyzje mogą nie być do końca racjonalne. Będzie starał się znaleźć najbezpieczniejszą opcję, aby zapewnić przetrwanie. Przekładając ten mechanizm na sytuacje tradingowe oznacza to, że jeśli transakcja, którą rozważamy, miałaby przynieść stratę, to naturalny instynkt przetrwania, potęgowany strachem podpowie, że należy natychmiast uciekać z planu tradingowego, w ogóle nie zawierać danej transakcji albo wycofać się z niej jak najszybciej. Może to prowadzić też do pochopnego podejmowania decyzji, narażających tradera na coraz to większe straty.

Wpada on w panikę przy załamaniu rynkowym, kiedy jego pozycja okazuje się zupełnie nietrafiona i z minuty na minutę traci kapitał. Nie myśli w sposób długoterminowy, ale stara się ratować cokolwiek z tego, co mu jeszcze pozostało: tu i teraz. Psychologia inwestowania na Forexie wskazuje, że w takich razach należy zachować zimną krew, rozważyć w sposób obiektywny wszystkie za i przeciw, a dopiero wtedy podjąć decyzję inwestycyjną. Nie jest to jednak tak proste w praktyce, jak wydaje się w teorii.

Edukacja na YouTube

Pokonanie wewnętrznego wroga

Warunki stresu są właściwe dla transakcji na rynku Forex. Dynamika tego międzynarodowego rynku walutowego nie sprzyja głębokim, długotrwałym analizom. Często decyzje są podejmowane szybko i niekoniecznie trafnie. Trzeba pokonać w sobie wewnętrzny, pierwotny strach, aby stać się lepszym graczem na Forexie. To wróg numer jeden tradera. Łatwo jest zachować spokój przed otwarciem rynku, ale później inwestor wpada bezpowrotnie w wir kolejnych notowań, zmuszających go do podejmowania decyzji. Nie możemy uniknąć przy tym jakichkolwiek emocji, ale trzeba nauczyć się je właściwie kontrolować.

Najlepsi traderzy przezwyciężają swój wewnętrzny strach i tłumią instynkt samo przetrwania, dzięki czemu są w stanie podejmować ryzyko inwestycyjne, nierozerwalnie związane z Forexem (sprawdź na LinkedIN).

Traderzy nie mogą sobie pozwolić na ciągłe odczuwanie niepokoju, ponieważ strach może wywołać po ich stronie kosztowne błędy.

Jak okiełznać strach?

Trader nie może być ani zbyt bojaźliwy, ani zbyt pewny siebie. Musi elastycznie dostosowywać się do szybko następujących po sobie zmian. Jeśli będzie nadmiernie pewny siebie, przekonany o swojej nieomylności albo zbyt dużo będzie pokładał w swoich nadziejach na przyszłość, strach prędzej czy później go dopadnie i ogarnie bez reszty.

Psychologia tradingu za nadrzędną zasadę uznaje opanowanie emocji – tych negatywnych, jak i pozytywnych. Nie można zatem popadać w zbytnią euforię, wierzyć, że zawsze mamy rację, a nasze zdolności inwestycyjne są ponadprzeciętne – nawet jeśli rzeczywiście tak by było, trzeba zachować skromność. Każda pojawiająca się w umyśle przesłanka, że jesteśmy niezwyciężeni, wpływa na niekorzyść podejmowanych decyzji, które stają się często wyrazem zbyt dużego szarżowania i niezważania na obiektywne przesłanki zmiany kursów walutowych na Forexie.

Problemem jest też i to, że traderzy dosyć szybko popadają w samouwielbienie i są przekonani o trwającej dobrej passie. Patrzą krótkowzrocznie i nie dopuszczają do siebie myśli, że nagła zmiana może ich pozbawić wszelkich środków finansowych. To droga do porażki, a zrozumienie tego mechanizmu jest podstawą w psychologii tradingu rynku Forex.

Podziel się