Sprawy cywilne obejmują zazwyczaj prywatne spory między osobami lub organizacjami.

Sprawy cywilne obejmują zazwyczaj prywatne spory między osobami lub organizacjami. Sprawy karne dotyczą działania, które uważa się za szkodliwe dla całego społeczeństwa. Poniżej przedstawiono porównanie kluczowych różnic między sprawami cywilnymi a karnymi.

Sprawy cywilne

Sprawa cywilna rozpoczyna się w momencie, gdy osoba lub podmiot zwany powodem twierdzi, że inna osoba lub podmiot (pozwany) nie wykonał obowiązku prawnego należnego skarżącemu. Zarówno powód, jak i pozwany są również określani jako „strony” lub „strony pozwane”. Powód może zwrócić się do sądu o poinformowanie pozwanego o konieczności wykonania obowiązku lub naprawienia szkody albo o obydwu kwestiach. Obowiązki prawne obejmują przestrzeganie praw ustanowionych na mocy Konstytucji lub prawa krajowego. Najprościej mówiąc, sprawy cywilne to takie, w których żądanie powoda opiera się na przepisach kodeksu cywilnego.

Typowymi przykładami spraw cywilnych są sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy o roszczenia wynikające z umów, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych, konflikty związane z własnością nieruchomości. Również sprawy rodzinne wchodzą w zakres spraw cywilnych. Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego. Najbardziej typowe sprawy z tego zakresu to: sprawy o alimenty, o władze rodzicielską, o rozwód, separację czy adopcję.

Osoby, korporacje i rząd mogą wnieść sprawy cywilne w sądzie cywilnym, w przypadku naruszenia statutów lub praw konstytucyjnych. Na przykład, osoba prywatna może pozwać lokalny oddział policji za naruszenie swoich konstytucyjnych praw, na przykład prawa do zebrania się w celu odbycia pokojowej demonstracji.

Sprawy kryminalne

Osoba oskarżona w sprawie kryminalnej jest na ogół oskarżona za dokonanie przestępstwa lub wykroczenia.

Wniesienie sprawy karnej nie jest obowiązkiem ofiary. Na przykład w przypadku porwania, porywacz będzie ścigany z urzędu, a ofiara nie będzie stroną w sprawie.

W niektórych sprawach karnych może nie być jasno określonej ofiary. Na przykład rządy państw aresztują i ścigają osoby oskarżone o naruszenie prawa w zakresie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym, ponieważ społeczeństwo uznaje to za poważne przestępstwo, które może zaszkodzić obywatelom.

Kiedy sąd stwierdzi, że dana osoba popełniła przestępstwo, osoba ta otrzyma wyrok. Kara może być nakazem: zapłaty grzywny (grzywny i / lub zwrotu należności stronie pokrzywdzonej), więzienia lub nadzoru albo kombinacją tych trzech rzeczy.

Pozwól sobie pomóc

Jeżeli zdarzy Ci się zostać pozwanym lub stanąć przed koniecznością pozwania kogoś w sprawie cywilnej, zdaj się na wiedzę i doświadczenie kompetentnego adwokata. Skontaktuj się z kancelarią radcy prawnego Tomasza Dzionka z Gniezna, która zajmuje się prowadzeniem doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organów władzy publicznej oraz osób fizycznych w szerokim zakresie spraw. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jedynie porady prawnej, czy reprezentacji przed sądem lub organem egzekucyjnym, kancelaria prawna Tomasz Dzionek będzie w stanie Ci pomóc. Odwiedź stronę internetową www.tomaszdzionek.pl i wypełnij formularz kontaktowy. Powodzenia!

Podziel się