Współczesny rynek pracy ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom – coraz bardziej liczą się konkretne umiejętności i kwalifikacje, a pracodawcy poszukują ludzi odznaczających się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także posiadających kompetencje praktyczne.

Współczesny rynek pracy ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom – coraz bardziej liczą się konkretne umiejętności i kwalifikacje, a pracodawcy poszukują ludzi odznaczających się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także posiadających kompetencje praktyczne. Dlatego warto się doszkalać na różnorodnych kursach. Niesłabnącą popularnością cieszą się kursy na wózki widłowe, gdyż uprawnienia w tym zakresie są częstym wymogiem stawianym przez pracodawców.

Co dają kursy na wózki widłowe
Profesjonalne kursy na wózki widłowe przygotowują do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego. Osoba posiadająca uprawnienia tego typu może znaleźć zatrudnienie w wielu branżach – przemysłowej, produkcyjnej, transportowej bądź logistycznej. Kursy na wózki widłowe umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej (dotyczącej budowy i obsługi wózków, rodzajów ładunków, sposobów wymiany butli oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pracy na wózkach) oraz praktycznej (czyli umiejętność kierowania wózkiem i przewożenia ładunków). Połączenie teorii z praktyką pod okiem doświadczonych instruktorów przynosi wymierne korzyści – kursant nabywa cenione umiejętności, a tym samym zwiększa swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Jak wybrać dobre kursy na wózki widłowe
Przy wyborze odpowiedniego szkolenia należy pamiętać, iż tylko profesjonalne kursy na wózki widłowe spełnią swoją rolę. Na co należy zwracać uwagę? Istnieje kilka elementów, które warto sprawdzić, a mianowicie:

-co obejmuje cena danego kursu (i za co ewentualnie trzeba będzie dodatkowo zapłacić),
-ilość godzin poświęconych na szkolenie (kurs kilkugodzinny może być zbyt krótki do opanowania całej wiedzy),
-zawartość części teoretycznej i praktycznej (redukcja części teoretycznej może nieść niebezpieczne konsekwencje),
-doświadczenie kadry prowadzącej szkolenie,
-program kursu (czy został opracowany lub zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego),
-posiadany sprzęt (rodzaje i wiek wózków),
-sposób egzaminowania i druki, na jakich są wydawane zaświadczenia o ukończeniu kursu (na przykład imienne świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Dodatkowo warto upewnić się czy wybrany kurs na wózki widłowe może zakończyć się wydaniem certyfikatu w języku obcym (na przykład angielskim bądź niemieckim) – ma to istotne znaczenie w przypadku kursantów, którzy planują wyjazd za granicę.

Więcej informacji: http://atest.edu.pl/szkolenia/kurs-na-wozki-widlowe/

Podziel się