Prawo rodzinne i opiekuńcze to ważny dział prawa cywilnego. Zajmuje się relacjami majątkowymi oraz niemajątkowymi pomiędzy osobami spokrewnionymi, małżonkami oraz kwestiami osób przysposobionych lub podległych opiece czy kurateli.

Związki te reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy, wielokrotnie nowelizowany oraz Konstytucja i prawo międzynarodowe. Jednym słowem, prawo rodzinne obejmuje każdy aspekt życia rodzinnego i związków pomiędzy osobami przynależnymi do danej rodziny, bez względu na to czy związki te mają swój początek w genealogii czy też nie.

Jakimi sprawami zajmuje się prawo rodzinne?

Prawo rodzinne wkracza wszędzie tam, gdzie sprawy rodzinne stają się tak trudne, że osoby zaangażowane nie są w stanie samodzielnie ich rozwikłać. I wcale nie musi dotyczyć to sporu, kłótni czy walki o dzieci. Postępowanie sądowe jest niezbędne choćby w przypadkach adopcji, przysposobienia czy rozwodu.

Bez znaczenia też jest fakt czy strony zgadzają się w najważniejszych kwestiach czy też prowadzą długotrwały spór.

Część spraw, które znajdują swój finał w sądzie wynika również z braku porozumienia pomiędzy stronami. Przykładem wręcz najbardziej reprezentacyjnym są zwykle sprawy o alimenty. Jeżeli strony solidarnie ustalają wysokość alimentów opłacanych przez jedną z nich na rzecz dzieci, konflikt nie musi być rozwiązywany przed sądem.

Praktyka pokazuje, że bardzo często jedynym sposobem na ustanowienie alimentów i to nawet w stosunku do osoby do tego uprawnionej jest postępowanie sądowe.

Adwokat rodzinny, kiedy warto go zatrudnić?

Adwokat rodzinny to jedna ze specjalizacji zajmująca się prawem rodzinnym w najszerszym rozumieniu. Ponieważ tego rodzaju sprawy należą do niezwykle delikatnych i często bardzo skomplikowanych, determinujących czyjeś życie na wiele lat, wymagają profesjonalizmu i empatii jednocześnie.

Z drugiej strony, każda osoba zaangażowana w sprawę, nawet mało konfliktową, podchodzi do niej niezwykle emocjonalnie. Adwokat rodzinny przejmuje na siebie bezpośrednie emocje i przekuwa je w kompetencje.

 

Podziel się