Powstające centra handlowe i hale magazynowe determinują potrzebę zatrudniania coraz większej ilości operatorów wózków widłowych, które są niezbędne podczas transportowania wszelkich towarów.

Kto może zostać operatorem?
Każdy. Bez względu na rodzaj dotychczas wykonywanej pracy wystarczy, że osoba ubiegająca się o uprawnienia ma skończone 18 lat, jest w pełni sprawna psychoruchowo oraz ma wykształcenia co najmniej podstawowe.

Co trzeba zrobić by być operatorem?
Zdać egzamin przed Komisją Dozoru Technicznego. Jeżeli egzaminowany zgłasza się na egzamin samodzielnie musi mieć wykonane określone badania lekarskie, uiścić odpowiednią opłatę oraz znaleźć sprzęt dopuszczony do użytkowania i miejsce do odbycia egzaminu.

Czy kurs jest obowiązkowy?
Nie, ale dobry kurs zawiera w sobie cenną wiedzą teoretyczną i praktyczne godziny podczas których przekazana zostanie wiedza dotycząca płynnej jazdy wózkiem oraz sprawne operowanie towarem podnoszonym, transportowanym oraz opuszczanym w określone miejsce w magazynie.

Ponad to cena kursu obejmuje zwykle opłaty związane z badaniami lekarskimi i jednym podejściem do egzaminu oraz zajmuje się przygotowaniem sprzętu i miejsca potrzebnego do odbycia egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego. Kurs na wózki widłowe Śląsk oferuje wszelkie wymienione elementy.

Jak wygląda egzamin?
Egzamin na operatora wózka widłowego składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na części teoretycznej egzaminowany otrzymuje 5 pytań i godzinę, aby przygotować na nie odpowiedź. Część ta uznaje się za zaliczoną, jeśli egzaminowany odpowie poprawnie na co najmniej 3 pytania – jeśli nie to nie zostanie on dopuszczony do części praktycznej.

Część praktyczna sprawdza umiejętności płynnej jazdy wózkiem widłowym wraz ze sprawnym operowaniem widłami podczas podnoszenia, transportowania i odkładania towaru w określone miejsce.

Na jaki czas wydawane są uprawnienia?
Egzamin wystarczy zdać raz, a uprawnienia na operatora wózka widłowego wydaje się na czas nieokreślony – inaczej mówiąc bezterminowo.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Podziel się