Kiedy w małżeństwie pojawia się kryzys, wobec którego żaden z małżonków nie widzi możliwości dalszej kontynuacja wspólnego życia, do wyboru pozostają dwie drogi prawne, rozwiązujące ten stan – rozwód i separacja. Czym różnią się od siebie obie sytuacje prawne, kiedy można się o nie ubiegać, jak wygląda ich rozstrzygnięcie przez sąd? Sprawdźmy podstawowe różnice.

Czym jest rozwód? Skutkiem rozwodu (art. 56 i nast. KRO) jest definitywne zakończenie małżeństwa, które po jego ustanowieniu po prostu przestaje istnieć. Po otrzymaniu rozwodu oboje małżonków mogą ponownie wziąć ślub, mogą wrócić do swojego panieńskiego nazwiska, ustaje również ustrój wspólnoty małżeńskiej i małżonkowie nie dziedziczą już po sobie. Nie mają też wobec siebie żadnych obowiązków i praw.

Czym różni się rozwód od separacji?

Separacja to uchylenie przez sąd wspólnoty małżeńskiej, jednak bez prawa do zawarcia nowego związku małżeńskiego czy powrotu do nazwiska sprzed ślubu. Nie jest to jednak nieodwracalny stan – sąd na zgodne żądanie obu partnerów może orzec zniesienie stanu separacji i powrotu do instytucji małżeństwa. Sądownie orzeczona separacja nie wyłącza możliwości późniejszego wniesienia pozwu rozwodowego – jeśli oboje małżonków zgodnie stwierdzą, że dalsza kontynuacja małżeństwa nie jest możliwa.

Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji nie istnieje wspólnota majątkowa a małżonkowie nie dziedziczą po sobie. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z obu stanów prawnych, natomiast w pewnych ograniczonych przypadkach w rozwodzie podczas rozwodu jest on ograniczony do okresu 5 lat, natomiast w przypadku separacji nie istnieje takie ograniczenie czasowe.

Małżonkowie pozostający w separacji są zobowiązani do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego warunki.

Kiedy sąd może nie zgodzić się na rozwód lub separację?

Przeszkodą w orzeczeniu, zarówno rozwodu, jak i separacji, jest posiadanie przez małżonków małoletnich dzieci – jeśli w wyniku rozwodu lub separacji ich dobro ucierpi, sąd może nie zgodzić się na orzeczenie. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – np. jeden z małżonków jest dotknięty ciężką chorobą.

Jaki jest zakres orzeczenia?

Kancelaria radcy prawnego pomaga w rozstrzygnięciu, zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji, o alimentach na rzecz drugiego małżonka, alimentach na dzieci, kontaktach z dzieckiem i władzy rodzicielskiej, o sposobie korzystania lub podziale wspólnego mieszkania i majątku. W obu przypadkach (zarówno rozwodu, jak i separacji) sąd zobowiązany jest wskazać, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Możliwe jest tego odstąpienie tylko w wypadku zgodnego żądania obu małżonków, że chcą zrezygnować z tej konieczności. Chcesz dowiedzieć się więcej o prawnych aspektach rozwodu i separacji? Zastanawia Cię wysokość opłaty sądowej, liczba koniecznych rozpraw, rodzaj zebranych dowodów? Skontaktuj się z nami na kmhs.pl

Podziel się